Beschuldigd van Inbreuk

Of uw innovatie nou wel of niet is beschermd met een patent van uzelf, zodra u de markt op gaat, kunt u in aanraking komen met Intellectuele Eigendomsrechten van anderen. Hierbij kan het voorkomen dat u - onbedoeld - inbreuk maakt op een patent.

Als u op een of andere manier wordt beschuldigd van octrooi-inbreuk, of vermoedt dat die situatie zou kunnen ontstaan, adviseren wij ten eerste goed uit te zoeken of dit daadwerkelijk zo is. Als u een terechte beschuldiging negeert en doorgaat met uw commerciële activiteiten, riskeert u voor de rechtbank te worden gedaagd. Meestal ligt er dan de eis dat de inbreukmaker onmiddellijk moet stoppen, naast een eis tot schadevergoeding.

Dit kan EP&C voor u betekenen

Wij starten met het boven tafel krijgen van de feiten.

Rechten van de octrooihouder

Allereerst nemen we de papieren van de tegenpartij onder de loep. Op welk octrooirecht maakt u nu precies inbreuk? Is dit recht nog wel van kracht en in welke landen? Valt uw innovatie inderdaad onder de beschermingsomvang, of heeft u een alternatief ontwikkeld dat er buiten valt?

Geldigheid octrooi

Als uw product of werkwijze inderdaad onder de octrooirechten van derden valt, onderzoeken we de geldigheid van die rechten. Is het octrooi terecht verleend? Was de octrooiverlenende instantie goed op de hoogte van de literatuur op het vakgebied. Is bij de verleningsprocedure goed rekening gehouden met formele eisen?

Soms is het mogelijk om de geldigheid van het ingeroepen patent aan te vallen. En die mogelijke aanval onder de aandacht te brengen van de tegenpartij om zo de beschuldiging in zijn geheel van tafel te krijgen.

In het defensief

Misschien blijkt na deze stappen dat u wel degelijk inbreuk maakt. Ook dan hoeft u het hoofd nog niet te laten hangen. Er zijn alternatieve oplossingen om tot een overeenstemming te komen met de andere partij. Als partijen tot een vergelijk komen, kunt u dan uw bedrijfsvoering gewoon voortzetten, bijvoorbeeld dankzij

  • het nemen van een licentie;
  • het uitruilen van IE-rechten;
  • patent kopen van de eiser;
  • om het patent heen ontwikkelen.

Kortom, laat u niet teveel van de wijs brengen door een beschuldiging van inbreuk. Neem het wel serieus en schakel hulp in. Met een goed onderzoek en de juiste kennis zijn er vaak oplossing te vinden.

Kosten

De kosten voor het onderzoeken van de aanklacht op inbreuk worden doorberekend op basis van het uurtarief van de octrooigemachtigde.

Lees hier meer over het onderwerp inbreuk. 

DIRECT CONTACT