Geheimhouden

Het aanvragen van een patent is niet altijd de meest effectieve manier om uw technische innovatie te beschermen. Er zijn situaties waarin geheimhouding een betere optie is.

Wanneer geheimhouden?

Het geheimhouden van een innovatie of van know-how of vakkennis is bijvoorbeeld aan te raden boven het aanvragen van een patent als:

  • U het bedrijfsgeheim voor altijd intact wilt houden;
  • Uw concurrent niet aan het product kan zien hoe het is gemaakt;
  • De belangrijke aspecten van het product niet door analyse achterhaald kunnen worden.

Voordelen van bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim kunt u oneindig intact houden (denk aan het recept van Coca-Cola). Als u een octrooi aanvraagt, komt het na 18 maanden op internet te staan. Bij een verlening van een octrooi, houdt het alleenrecht na maximaal 21 jaar op.

Trade Secret Directive

Als u ervoor kiest om uw innovatie, of een deel daarvan, geheim te houden, adviseren wij om dit zodanig in te richten dat het voldoet aan de vereisten van de ‘Trade Secret Directive’. Dit is een richtlijn van de Europese Unie, bedoeld om schade door het uitlekken van bedrijfsgeheimen of know-how te voorkomen. Daarnaast geeft het mogelijkheden om een schadevergoeding te verkrijgen als dit toch gebeurt. Zo heeft u bijvoorbeeld een juridisch wapen tegen een concurrent die door het overnemen van een van uw medewerkers probeert uw bedrijfsgeheim binnen te halen.

Dit kan EP&C voor u betekenen

Om aanspraak te kunnen maken op de rechten die de Trade Secret Directive biedt, is het van belang dat u het bedrijfsgeheim goed omschreven vastlegt en de procedure zorgvuldig aanpakt. We kijken daarom samen met u naar de volgende vragen:

  • Wat houdt het bedrijfsgeheim in?
  • Wie heeft er toegang tot het bedrijfsgeheim?
  • Hoe wordt er met de informatie rond het bedrijfsgeheim omgegaan?
  • Welke procedures zijn er om de geheimhouding te garanderen?
  • Wordt het beleid rond de geheimhouding regelmatig beoordeeld en bijgesteld?

EP&C kan u helpen om uw bedrijfsgeheim goed vast te leggen. Hierdoor heeft u, bij een eventuele schending van het geheim, voldoende juridische gronden om een proces aan te spannen.

Kosten geheimhouding

Voor het vastleggen van uw bedrijfsgeheim volgens de voorwaarden van de Trade Secret Directive brengen wij ons uurtarief in rekening. Neemt u gerust contact op met een van onze octrooigemachtigden om een vrijblijvende kosteninschatting te ontvangen voor uw specifieke situatie.

DIRECT CONTACT