Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Is geheim­­houden de beste keuze? | Octrooibureau EP&C

Wat u moet weten als geheimhouden de beste keuze is

Het beschermen van uw Intellectuele Eigendom kan op verschillende manieren. Patenteren is een optie, maar in sommige gevallen is geheimhouden een betere keuze (bekijk de animatie voor verdere uitleg).

Voorheen zaten er bij geheimhouding juridisch nog wel wat haken en ogen. Met de introductie van de ‘Trade Secret Directive’ komt hier verandering in.

Trade Secret Directive

De Trade Secret Directive is een richtlijn van de Europese Unie die per 9 juni 2018 verplicht wordt gesteld voor alle EU-lidstaten. Deze maatregel maakt het mogelijk om schade door het uitlekken van bedrijfsgeheimen/knowhow te voorkomen, te beperken of om schadevergoeding te verkrijgen.

Knowhow: het geheim van de smid

Een bedrijfsgeheim kan van alles zijn. Een klantenlijst, de winstmarges, een niet geoctrooieerd procedé of hét kroonjuweel van uw bedrijf. Het gaat om knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie waarvan u uit concurrentieoverwegingen niet wil dat deze op straat komen te liggen. Het geheim van de smid en alles daaromheen.

Regel in arbeidsvoorwaarden: onvoldoende juridische basis

Te vaak wordt gedacht dat knowhow beschermd wordt met een algemeen artikel in de arbeidsovereenkomst. De praktijk leert echter dat dergelijke artikelen vanwege de globale inhoud volstrekt onvoldoende juridische basis bieden. Bij schending van uw bedrijfsgeheim staat u met lege handen. Het uitvoeren van het bedrijfsgeheim kan niet worden gestopt en u kan geen schadevergoeding eisen. Dit kan grote invloed hebben op de continuïteit van uw bedrijf. 

Voorwaarden Trade Secret Directive

Om een beroep te kunnen doen op de juridische gronden van het bedrijfsgeheim, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén daarvan is dat goed vastligt wat de geheimen zijn, wie er toegang toe heeft en hoe met die informatie omgegaan dient te worden. 

 

 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INNOVATIE, WET- EN REGELGEVING