Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Het wiel octrooieren? Geen probleem! | Octrooibureau EP&C

Het-wiel-octrooieren-Geen-probleem.jpg‘Het wiel opnieuw uitvinden’; een gevleugelde uitspraak die vaak gebruikt wordt. Het betekent dat je dubbel werk doet. Iets wat vaak niet loont.

Het gekke is: dat als u het wiel letterlijk opnieuw uitvindt en u hier een Nederlands octrooi op aanvraagt, dat u dan een octrooi krijgt. Ondanks het feit dat het wiel al eerder is uitgevonden. Niet dat het loont overigens, maar dat is een ander verhaal.

Veel mensen vinden het best raar dat het zo werkt. Het lijkt niet efficiënt. Waarom een octrooi verlenen als de uitvinding al bestaat?

Ik leg het u graag uit.

Registratiesysteem

In Nederland werken we met een registratiesysteem. Dat houdt in dat letterlijk elke Nederlandse octrooiaanvraag (die in het gevraagde format wordt ingediend) gehonoreerd wordt. In België en Frankrijk werken ze op dezelfde manier. In de rest van de wereld doen ze het anders: daar wordt het patent pas verleend als deze een strenge toetsing heeft doorstaan.

Waarom werken wij met het Registratiesysteem?

In 1977 is het Europese octrooi geïntroduceerd. Het Europese octrooi werd zo populair, dat het aantal Nederlandse octrooiaanvragen aanzienlijk daalde. Het was voor veel ondernemers zowel een gemaks- als een kostenkwestie.

Om de BV Nederland tegemoet te komen, is er voor gekozen om de verleningsprocedure te veranderen. Door de octrooiaanvraag niet meer inhoudelijk te toetsen voor verlening, maar slechts te registreren, werd het aanvragen van een Nederlands octrooi een stuk goedkoper en toegankelijker.

Wat heb je aan een octrooi dat niet inhoudelijk beoordeeld is?

Ik hoor u denken: “Als elke aanvraag gehonoreerd wordt, wat is een Nederlands octrooi dan waard?”

Veel! De octrooiaanvraag wordt wel degelijk getoetst, echter, de uitslag heeft geen invloed op de verlening van het octrooi.

Hè? Wordt er nu wel of niet getoetst?

Bij elke octrooiaanvraag ontvangt u een nieuwheidsrapport. Een examiner van de verlenende instantie beschrijft hierin hoe hij/zij de nieuwheid, inventiviteit en de industriële toepasbaarheid van de uitvinding beoordeelt. Of het nieuwheidsrapport nu positief of negatief is, het octrooi wordt sowieso verleend.

Er wordt dus wel getoetst, maar ook altijd verleend.

Wie bepaalt uiteindelijk of het octrooi rechtsgeldig is?

De rechter. Maar zover hoeft het niet te komen. Slechts een klein percentage van alle octrooien wordt in de rechtbank beoordeeld.

Een octrooigemachtigde kan u vertellen of u rekening met het octrooi moet houden. Als het octrooi wankelt, ga dan in gesprek met de octrooihouder. In de praktijk zie ik dat partijen er met ‘praten’ wel uit komen. En zo niet, dan kunt u altijd nog naar de rechter stappen.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, TIPS, WET- EN REGELGEVING