Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Personeelstekort in de windsector biedt innovatiekansen | EP&C

Personeelstekort windsector“Wegens personeelstekort zijn de wachttijden langer dan u van ons gewend bent” of “gesloten wegens personeelstekort”. U heeft dit soort teksten vast wel eens ergens gezien. In iedere branche is er een tekort aan mensen in het algemeen en aan vakkrachten in het bijzonder. Dat is lastig, omdat het werk zich opstapelt, maar het biedt ook kansen. Juist voor een jonge branche als de windsector. 

 

Innoveer op plekken waar moeilijk mensen te vinden zijn

Ook binnen de windsector zijn er innovaties bedacht waarbij er minder mensen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Slip Joint, een alternatief voor grout- of boutverbindingen. Twee kegelvormige uiteinden schuiven over elkaar en veroorzaken zo wrijving. Er ontstaat een stabiele verbinding, waarbij het niet meer nodig is dat er vakmensen handmatig de bouten bevestigen. Door buiten de gebaande paden te denken, zorgt deze innovatie, bedoeld of onbedoeld, voor een oplossing van het gebrek aan handen. 

Innoveren is goed voor het imago, grotere marges en investeerders, maar een actuele en belangrijke reden om te innoveren is ook het gebrek aan vakkrachten. Zoek als bedrijf in de windsector naar plekken in het bedrijf waar het tekort het meest voelbaar is en bedenk welke alternatieven er zijn om minder of minder specifiek geschoold personeel in te zetten. Bedenk hoe u kunt voorkomen dat u stil komt te staan en bekijk innoveren vanuit die gedachte. 

Robotisering en standaardisering

De Slip Joint is een voorbeeld van buiten de kaders denken. Denk ook aan robotisering en standaardisering. Standaardisering zien we buiten de windsector bijvoorbeeld in de bouwsector. Goed opgeleide metselaars zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom bedacht men een oplossing waarbij je niet per se een volleerd metselaar hoeft te zijn om toch te kunnen bouwen. Er wordt meer en meer gewerkt met bakstenen die je niet hoeft te metselen, maar die je als het ware als Lego-blokken in elkaar zet. Drystack is hier een mooi voorbeeld van. Ook in de elektrotechniek wordt steeds meer gewerkt met versimpelde, kant-en-klare oplossingen, zoals stekerbaar installeren. Zo kan de specialist werken aan complexere elektrotechniek en kunnen anderen het standaard werk doen. 

Innoveren zorgt ervoor dat u voorop loopt

De windmarkt bevindt zich in een relatief vroeg stadium. Dat is alleen maar positief: er is nog een wereld te winnen. Windturbines worden steeds groter, dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook op het gebied van personeel. Zie het als een kans om slim in te springen op ontwikkelingen en te innoveren. Bedrijven die iets bedenken waardoor er minder mensen nodig zijn, creëren een voorsprong op hun concurrenten. En omdat de markt nog relatief jong is, is de kans groot dat u uw innovatie kunt beschermen met een octrooi. Een waardevol instrument voor een stevige positie in de markt. 

Is personeelstekort een bedreiging? Lastig is het zeker. Toch daag ik u uit om er eens van een andere kant naar te kijken en het tekort u te laten inspireren tot het nemen van een voorsprong in innovatie. 

Onderwerpen: OCTROOI, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM