Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Failliet: dit gebeurt er met de octrooien

Failliet: dit gebeurt er met de octrooienEen faillissement; niet echt een vrolijk onderwerp. Maar wel een belangrijk onderwerp, zeker wanneer uw bedrijf octrooien heeft of wanneer er een octrooiaanvraag is ingediend. Ook wanneer uw bedrijf financieel in topconditie is, is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo voorkomt u dat u uw octrooien verliest wanneer het onverhoopt toch tot een faillissement komt in uw bedrijf. In dit blog leg ik u uit hoe u dit doet.

De curator beslist

Wanneer een bedrijf of één van haar schuldeisers faillissement aanvraagt, dan krijgt de curator de zeggenschap over de failliete boedel. Die beslist wat er gebeurt met de eigendommen. Dat geldt ook voor de octrooien. De taak van de curator is om zoveel mogelijk geld uit het bedrijf te halen en het faillissement zo beperkt mogelijk te houden. Regelt u dus vooraf uw zaakjes niet goed, dan ligt het lot van de octrooien bij een faillissement in handen van de curator. Als de octrooirechten deel zijn van de failliete boedel, dan probeert de curator deze te verkopen. Bijvoorbeeld samen met andere delen van het failliete bedrijf.

Geen doorstart zonder octrooi

Bij startups komt het nog wel eens voor dat er in de ontwikkelfase van een innovatie (tijdelijk) niet genoeg geld is om verder te kunnen. Een faillissement is dan een waarschijnlijk het gevolg, maar het betekent niet dat de innovatie het niet waard is om mee verder te gaan. Via een doorstart bijvoorbeeld.

Een doorstart met dezelfde innovatie is vooral aantrekkelijk als het doorstartende bedrijf ook eigenaar van de octrooien wordt. De curator zal daarom graag ook de zeggenschap over de octrooirechten willen hebben. Bij een dergelijke doorstart raakt u zelf dan definitief de zeggenschap over de octrooirechten kwijt. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat u zelf verder kunt met uw eigen innovatie. Een andere partij is immers eigenaar geworden van de octrooirechten die mogelijk essentieel zijn voor het op de markt brengen van uw innovatie.

De oplossing

Het verlies van zeggenschap over uw octrooi of octrooiaanvraag is te voorkomen. Dit doet u door te zorgen dat deze onder een andere bv vallen dan de eventuele failliete werkmaatschappij. De curator heeft er dan in principe geen zeggenschap over.

Het is belangrijk om dit juridisch goed vast te leggen. Er moet een geldende overeenkomst zijn om het octrooi in een andere bv te vestigen of daarnaar te verplaatsen. Regel ook een licentie voor de werkmaatschappij. Zo kunnen zij wel gebruik van de innovatie maken. Hoe netter u het regelt, hoe groter de kans is dat de curator geen mogelijkheden heeft om alsnog zeggenschap over de octrooien te krijgen.

Een brandend huis kun je niet verzekeren, dus regel het ook op tijd. Het is te laat om octrooien over te brengen naar een andere bv wanneer een faillissement al in zicht is. Regel dit dus gelijk wanneer u een octrooiaanvraag doet of een octrooi verleend krijgt. Zelfs als alles er financieel rooskleurig uitziet.

Kosten lopen door

Mochten uw octrooirechten toch in een faillissement terecht komen, dan blijft het wel nodig nieuwe investeringen te doen in de octrooien en octrooiaanvragen, zoals het betalen van instandhoudingstaksen. Doet u dit niet, dan kunnen de octrooirechten komen te vervallen. Een curator is vaak terughoudend om dergelijke nieuwe investeringen te doen. Het is dus belangrijk dat de curator de waarde van een octrooi herkent.

Gelukkig wordt er vaak geld vrijgemaakt om de procedure voort te zetten zodat de octrooirechten niet verloren gaan. Toch is niet iedere curator even ervaren in het omgaan met octrooien en octrooiaanvragen. Schakel dus op tijd hulp van een octrooigemachtigde in wanneer er signalen van financiële zorgen zijn. Maar…na dit blog verwacht ik dat u al ver voor die tijd uw octrooien veilig heeft gesteld.

Wilt u advies over octrooien en het veiligstellen hiervan? Neem gerust contact met me op. Ik denk graag met u mee.

Meerwaarde van een octrooi

 

Onderwerpen: OCTROOI, START-UP, INTELLECTUEEL EIGENDOM, LICENTIE, STRATEGIE