NL-PCT-ROUTE

Wanneer u eerst nog wilt onderzoeken of uw uitvinding echt een succes gaat worden dan is de NL-PCT-route een goede keuze. Dit is een route om wel uw innovatie te beschermen terwijl u de landenkeuze uitstelt. U begint met een Nederlandse octrooiaanvraag, gevolgd door een PCT-aanvraag. PCT staat voor Patent Cooperation Treaty, een internationaal verdrag tussen circa 150 landen.

WAT IS EEN PCT-AANVRAAG?

Een PCT-aanvraag is een internationale octrooiaanvraag waarmee u bescherming aanvraagt in meerdere landen. Een PCT-aanvraag op zich verleent nog geen octrooi. Het geeft wel een rapport over de octrooieerbaarheid van uw uitvinding. Op basis daarvan kunt u beslissen in welke landen u uiteindelijk een vervolgaanvraag indient. De PCT-aanvraag is dus onderdeel van de NL-PCT-route. 

WANNEER KIEST U VOOR DE NL-PCT-ROUTE?

De NL-PCT-route is de meest gekozen strategie onder ondernemers. Dat is niet voor niets. Met deze route krijgt u namelijk een nieuwheidsrapport. Dit geeft u veel inzicht in het succes van uw innovatie.

Door de Nederlandse octrooiaanvraag heeft u al wel een prioriteitsdatum. Dit betekent dat vaststaat dat u op die datum uw aanvraag indiende. Iemand die na deze datum dezelfde innovatie probeert te beschermen is te laat. Vanaf de prioriteitsdatum heeft u met de NL-PCT-route 2,5 jaar de tijd om te kiezen in welke landen u een octrooiprocedure opstart. Die tijd gebruikt u voor marktonderzoek of zoeken naar investeerders.

U kiest dus voor de NL-PCT-route als u:

  • Tijd nodig heeft om de markt te verkennen en commerciële kansen in kaart te brengen.
  • De (grote) kosten van IE-bescherming naar een later moment wilt verschuiven.
  • Tijd nodig heeft om investeerders te zoeken.

DE KOSTEN VAN DE NL-PCT-ROUTE

De kosten voor het aanvragen van een PCT-aanvraag zijn opgebouwd uit de volgende componenten:

Kosten NL-PCT 2023

HOE DOORLOOPT U DE NL-PCT-ROUTE?

Stap 1: U begint met een Nederlandse octrooiaanvraag. Negen maanden na deze aanvraag krijgt u het nieuwheidsrapport. De datum van indiening is de prioriteitsdatum. U kunt na deze datum uw innovatie bekend maken. Overleg dit wel altijd met uw octrooigemachtigde. 

Stap 2: Met de indiening van de Nederlandse octrooiaanvraag start het prioriteitsjaar. U heeft nu een jaar de tijd om uw aanvraag buiten Nederland voort te zetten. Aan het einde van dit jaar kiest u voor de PCT-aanvraag. 

Stap 3: De Nederlandse octrooiaanvraag wordt voortgezet als PCT-aanvraag. Hiermee stelt u de beslissing over octrooibescherming in andere landen nog verder uit. U heeft nu nog 18 maanden extra om te kiezen in welke landen u uw aanvraag voortzet. Ook krijgt u een aanvullend nieuwheidsonderzoek en kunt u overleggen met een examiner. 

Stap 4: Na uiterlijk 2,5 is het tijd om te beslissen of en in welke landen buiten Nederland u uw innovatie wilt beschermen. Na indiening van een octrooiaanvraag in de geselecteerde landen volgt voor elk land een eigen procedure. Het budget en tijdpad verschillen per land. 

HOE KAN EP&C U HELPEN BIJ DE NL-PCT-ROUTE?

Welke route u kiest voor uw octrooiaanvraag heeft veel invloed op het succes en de kosten van uw octrooi. De octrooigemachtigden van EP&C geven u eerlijk advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvragen binnen de NL-PCT-route voor u op en dienen die ook in. 

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C? Neem dan contact met ons op. 

Meer lezen over de NL-PCT-route? Download hier de gratis brochure ‘Nu bescherming, meer bedenktijd met de NL-PCT-route’