KOSTEN VAN EEN PATENT

De kosten van een patent betalen zich pas later terug. Wel kunt u bij het aanvragen van een patent in Nederland een deel van de kosten over een langere periode uitsmeren. Door dit te doen hoeft u niet direct al een grote investering te doen, maar kunt u uw innovatie al wel beschermen.  

HET VERSCHIL IN KOSTEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE PATENTEN 

De kosten van een patent hangen sterk af van waar u uw innovatie wilt beschermen, de complexiteit van de innovatie en het doel van het octrooi. De kosten voor een Nederlands patent liggen gemiddeld tussen €8.000 - €10.000. Hier komt nog instandhoudingstaks van ongeveer €140,- per jaar bij. Deze taksen lopen per jaar op. Voor een Europees patent liggen de kosten hoger. Tussen €13.000 en €16.000 voor een patentaanvraag in één land. Ook hier gelden nog jaarlijkse instandhoudingstaksen.

WAT KOST EEN NEDERLANDS OCTROOI

De kosten voor het aanvragen van een Nederlands patent is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

image-png-Feb-03-2023-12-43-37-9630-PM

De exacte kosten voor het aanvragen hangen van een aantal factoren af, zoals:

  • het doel van het octrooi
  • de complexiteit van de innovatie; een innovatie in de Life Sciences of Chemie is vaak complexer dan een innovatie in de werktuigbouwkunde.
  • het aantal varianten waarin uw vinding kan voorkomen.

In dit artikel leest u meer over de opbouw van de kosten van het aanvragen van een octrooi.

WAT KOST EEN EUROPEES OCTROOI

De kosten voor het aanvragen van een Europese octrooiaanvraag zijn opgebouwd uit de volgende componenten: 

image-png-Feb-03-2023-11-02-40-7417-AM

* Als u vanuit een Nederlands octrooi een Europees octrooi aanvraagt, dan vervallen de kosten (€1.635,-) van het nieuwheidsrapport.

WAT KOST DE NL-PCT-ROUTE

De kosten voor het aanvragen van een PCT-aanvraag zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Budget_NL_PCT

HOE VRAAG IK EEN PATENT AAN

Een patentaanvraag is een langdurige procedure waarin er eerst gekeken wordt of uw uitvinding inderdaad nieuw en inventief is. Als dat zo lijkt te zijn, dan begint het proces van indienen. De procedure om een patent aan te vragen bestaat uit zeven stappen:

  1. Beoordeling haalbaarheid en return on investment
  2. Opstellen van de octrooiaanvraag
  3. Indienen van de octrooiaanvraag
  4. Ontvangst patent onderzoek: nieuwheidsrapport
  5. Patent controleren: Go or no go
  6. Verlening en publicatie van het patent
  7. Instandhouding van het patent

Een patent aanvraag moet zorgvuldig opgesteld worden om verleend te worden en om een zo breed mogelijke bescherming te geven. Doe dit dus altijd samen met een octrooigemachtigde. In dit gratis e-book leest u nog meer over het aanvragen van een patent. 

EP&C HELPT U BIJ HET BEHEERSEN VAN DE KOSTEN

In welke landen u een patent aanvraagt en via welke route u dit doet, heeft veel invloed op de kosten van uw patent. De octrooigemachtigden van EP&C geven u eerlijk advies over een eventuele patentaanvraag en kijken met u naar wat er mogelijk is binnen uw budget. 

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C voor het aanvragen van een Nederlands octrooi? Neem dan contact met ons op.