Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Wat zijn de kosten voor patent aanvragen? | Octrooibureau EP&C

De kosten voor het aanvragen van een patent zijn een van de grootste vraagtekens voor uitvinders en ondernemers. Bij EP&C zijn we hier graag eerlijk over. Niet alleen over de kosten voor het eerste jaar, maar juist ook voor de gehele looptijd van een octrooi.

De kosten voor een patent zijn opgebouwd uit bouwstenen die voor elk octrooi verschillen. Daardoor lopen de bedragen soms flink uiteen. Welke bouwstenen dat zijn, leg ik hieronder uit. Maar eerst is het goed om stil te staan bij de vraag:

Wat levert een patent op?

Voegt het waarde toe aan een bestaande productielijn? Is het de hoeksteen van uw onderneming, of juist een middel voor marketingdoeleinden? Pas als u scherp heeft waar u in investeert, kunt u inschatten of de kosten voor het patent dat doel waard zijn. Aan welke kosten moet u dan denken?

De bouwstenen voor de kosten van een patent

De kosten van een patent bestaan uit vijf bouwstenen. Uw innovatie en ambities zijn hierin bepalend. Daarom maken we eerst kosteloos kennis om u en uw product beter te leren kennen zodat we een kosteninschatting kunnen maken voor uw specifieke situatie.

1. Basiskosten voor het octrooi
De basis van elk octrooi bestaat uit een aantal noodzakelijke elementen. We moeten een verkennend onderzoek doen naar soortgelijke vindingen, er zijn kosten voor het schrijven en indienen van een aanvraag en het verwerken van het advies van de examiner. Zonder deze basis is een octrooi onmogelijk.

2. Soort aanvraag
Er zijn verschillende manieren om een patent in te dienen. Welke voor u het best is, is afhankelijk van uw vinding en ambities. We adviseren veel ondernemers de NL-PCT-route. Deze weg geeft veel ruimte om in de eerste paar jaar af te bakenen hoe en in welke landen u het patent wilt inzetten. In andere situaties, bijvoorbeeld als u concurrentie zo snel mogelijk de loef wilt afsteken, kan het juist handig zijn om direct een octrooi aan te vragen. Elk type octrooiaanvraag heeft zijn eigen vervolgstappen en kosten.

3. Aantal landen
In welke landen wilt u uw vinding beschermen? Ook dat is een cruciale vraag voor de financiën. Voor elk land waar u patent wil aanvragen komen er aparte kosten bij, zoals indieningskosten, mogelijke vertaling van het octrooi en andere werkzaamheden die meestal door een lokale agent worden verricht. Lees meer over waarom patent aanvragen wereldwijd geen goed idee is.

4. Duur van bescherming
Een patent is niet onbeperkt geldig. In de bij het European Patent Office aangesloten landen geldt bijvoorbeeld een maximale duur van 20 jaar. Voor elk jaar dat u het patent wilt aanhouden, betaalt u een instandhoudingstaks. Dit zijn jaarlijkse kosten die voor elk patent, in elk land, in rekening worden gebracht.

5. Verloop van proces
Er kan veel gebeuren tussen het aanvragen en het verlenen van een octrooi. Elk voorstel wordt beoordeeld door een examiner. Die kan vragen of kritiekpunten hebben, op basis waarvan we de aanvraag moeten aanpassen.

Indicatie kosten aanvragen patent

Zoals u ziet zijn er veel variabelen die de kosten van een octrooi bepalen. Om u toch een idee te geven, kunt u als leidraad uitgaan van de hieronder geschetste inschatting voor het verkrijgen van een Nederlands patent. Wilt u een kosteninschatting op maat? Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

 

EP&C Infographic Kosten octrooi NL 2022-07

 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM