Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Robbert-Jan-de-Lang_groot

"Wij moeten meedénken met de cliënt, niet meepráten."

Robbert-Jan de Lang studeerde Scheikunde in Utrecht, en promoveerde daar vervolgens op een onderwerp in de organische synthese. Vanaf 2004 is hij aan EP&C verbonden als octrooigemachtigde. Daarvoor werkte hij onder meer als octrooigemachtigde bij KeyGene NV, een biotechnologiebedrijf. Robbert-Jan heeft niet alleen ervaring in DNA technologie  maar heeft ook ervaring in verschillende octrooizaken op het gebied van verpakkingensmaterialen. Robbert-Jan heeft tevens ruime ervaring als onafhankelijk expert in diverse octrooigeschillen. 

Robbert-Jan is sinds 2005 bestuurslid en sinds 2014 voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigden. Vanuit die voorzittersrol heeft hij zitting in de Commissie van Acht voor Octrooien waarbij hij de overheid adviseert op ontwikkelingen op het gebied van octrooien. Ook houdt hij contact met de diverse beroepsorganisaties van octrooigemachtigden in Europa. Robbert-Jan geeft regelmatig lezingen en colleges over verschillende onderwerpen op het gebied van IP.

Robbert-Jan is meedenkend, overtuigend, concreet en breed geïnteresseerd. “Intellectueel eigendom is één van de onderdelen van de strategie van een bedrijf. Dat moet je als gemachtigde altijd goed voor ogen houden. Daarom ben ik erg nauw betrokken bij mijn cliënten. Want als een cliënt om een octrooi vraagt, terwijl hij daar feitelijk niets aan heeft, dan moet je daar als gemachtigde helder in zijn. En dan samen zoeken naar een andere oplossing voor de situatie. Wij moeten meedénken met de cliënt, maar niet meepráten.”

Publicaties

International Licensing platform: Fertile path for plant breeders - Robbert-Jan de Lang

Lees de artikelen die Robbert-Jan schreef voor ons blog.