Nederlands Octrooi

Als u een octrooi of een patent wilt aanvragen is het in veel gevallen verstandig om te starten met een Nederlands octrooi. Het grote voordeel hiervan is namelijk dat altijd verleend wordt. Ook is het een snelle procedure van maximaal 18 maanden. U ontvangt een nieuwheidsrapport waaruit u kunt opmaken of u een sterk octrooi in handen heeft. Met een Nederlands octrooi is uw innovatie al beschermd, terwijl u verder onderzoekt of het zinvol is om uw aanvraag voort te zetten in andere landen.

wanneer kiest u voor het aanvragen van een Nederlands octrooi?

 • Als u snel wilt beschikken over een octrooi. Het aanvragen van een Nederlands Octrooi kan binnen 18 maanden voltooid zijn. Hiermee krijgt u een prioriteitsdatum die u kunt inzetten bij het beschermen van uw innovatie buiten Nederland. Een Nederlands Octrooi is een mooie opstap om internationale bescherming voor uw uitvinding te verkrijgen, bijvoorbeeld via de PCT-route.
 • Als u tegen relatief lage kosten een nieuwheidsrapport wil laten uitvoeren. Dit rapport verschaft u informatie over de sterkte van het patent.
 • Als u gebruik wilt maken van de Innovatiebox.

Wat kost een nederlands octrooi?

De kosten van een octrooi betalen zich pas later terug. Wel kunt u bij het aanvragen van een patent een deel van de kosten over een langere periode uitsmeren. Er is een aantal kostenposten waar u niet omheen kunt.

De kosten voor het aanvragen van een Nederlands patent is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

De exacte kosten voor het aanvragen hangen van een aantal factoren af, zoals:

 • het doel van het octrooi
 • de complexiteit van de innovatie; een innovatie in de Life Sciences of Chemie is vaak complexer dan een innovatie in de werktuigbouwkunde.
 • het aantal varianten waarin uw vinding kan voorkomen.

In dit artikel leest u meer over de opbouw van de kosten van het aanvragen van een octrooi.

instandhoudingstaksen voor nederland

Als uw patent verleend is, kunt u er de vruchten van gaan plukken. Om dit de volle twintig jaar te kunnen blijven doen, betaalt u jaarlijks instanthoudingstaks. Dit bedrag wordt gedurende de looptijd steeds hoger. Als u niet betaalt, verloopt uw octrooi en kan iedereen uw uitvinding vrijelijk namaken.

Jaar Taks (euro)

1 t/m 3

0

4e jaar

40

5e jaar

100

6e jaar

160

7e jaar

220

8e jaar

280

9e jaar

340

10e jaar

400

11e jaar

500

12e jaar

600

13e jaar

700

14e jaar

800

15e jaar

900

16e jaar

1.000

17e jaar

1.100

18e jaar

1.200

19e jaar

1.300

20e jaar

1.400

21e jaar*

1.600

22e jaar

1.800

23e jaar

2.000

24e jaar

2.200

25e jaar

2.400

26e jaar

1.300

* een patent wordt in principe voor maximaal 20 jaar verleend. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel.

hoe vraag ik een patent aan?

De aanvraag van een Nederlands patent werkt voor een groot deel hetzelfde als bijvoorbeeld een Europees patent. Het begint met goed nadenken of een patent echt de beste optie is en of u dit voldoende oplevert. Het is aan te raden om al in deze fase een octrooigemachtigde mee te laten denken.   
De procedure om een patent aan te vragen bestaat uit zeven stappen:

 1. Beoordeling haalbaarheid en return on investment
 2. Opstellen van de octrooiaanvraag
 3. Indienen van de octrooiaanvraag
 4. Ontvangst patent onderzoek: nieuwheidsrapport
 5. Patent controleren: Go or no go
 6. Verlening en publicatie van het patent
 7. Instandhouding van het patent

Leestip: E-book Alles over patent aanvragen.

hoe kan ep&c helpen bij het aanvragen van een nederlands octrooi?

In welke landen u een patent aanvraagt en via welke route u dit doet, heeft veel invloed op het succes en de kosten van uw patent. De octrooigemachtigden van EP&C geven u eerlijk advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvraag voor het Nederlands octrooi voor u op en dienen die ook in. 

We bieden ook advies als u besluit om vervolgens de patentaanvraag buiten Nederland voort te zetten. We dienen daarna de vervolgaanvraag voor u in bij de juiste instanties. 

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C voor het aanvragen van een Nederlands octrooi? Neem dan contact met ons op. 

past een ander octrooi beter bij u?

Naast het Nederlands octrooi kunt u ook buiten Nederland een octrooi aanvragen. Bijvoorbeeld een Europees octrooi, wanneer u al heel duidelijk voor ogen heeft waar uw kansen in de Europese markt liggen. Misschien weet u juist nog niet goed waar u uw innovatie het beste kunt beschermen. Dan is een PCT-aanvraag een geschikte route. Het geeft u de tijd om de markt te verkennen, kosten uit te stellen en investeerders te zoeken.