Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Hoera, een negatief nieuwheidsrapport! | Octrooibureau EP&C

nieuwheidsrapport.jpgOk, reden om de vlag uit te hangen is het misschien niet, maar toch is een negatief nieuwheidsrapport vaak lang niet zo erg als mijn cliënten denken. Sterker nog: vaak is een negatief nieuwheidsrapport precies waar ik naar op zoek ben. In dit blog leg ik graag uit hoe dat zit.

wat is een Nieuwheidsrapport

Ongeveer 9 maanden nadat uw octrooiaanvraag is ingediend bij het Octrooicentrum Nederland (OCNL) of het European Patent Office (EPO) ontvangt u een nieuwheidsrapport. In dit rapport leest u hoe de onderzoeker uw octrooiaanvraag beoordeelt op nieuwheid en inventiviteit. Daarmee is het een uitstekende graadmeter voor de sterkte van uw uitvinding.

Hoe sterker hoe beter

Uiteraard zijn zowel mijn cliënten als ik altijd op zoek naar de sterkst mogelijke bescherming voor een innovatie. Toch kan ik blij zijn als een aantal van mijn claims als niet nieuw of inventief worden beoordeeld. Dat heeft te maken met een veelvoorkomende andere wens van mijn cliënten. Niet alleen sterk, maar ook zo breed mogelijk beschermd zijn.

Octrooiaanvraag opgebouwd als een ui

Daarom stellen octrooigemachtigden een octrooiaanvraag op in laagjes. Vergelijk het maar met een ui. Het hart van de ui is de kern van uw uitvinding, zoals u die daadwerkelijk heeft gedaan. Daaromheen bouwen we steeds meer laagjes die een net iets bredere bescherming vertegenwoordigen om daarbij bijvoorbeeld ook alternatieven of equivalenten van uw innovatie af te dekken. Een examiner zal omgekeerd te werk gaan. Hij zal het uitje pellen totdat hij op het niveau komt waarop hij vindt dat de uitvinding nieuw en inventief is. Te theoretisch? Ik maak het concreet voor u in een voorbeeld.

Op zoek naar de grens

Stel u bent fietsenmaker en na veel klachten over zadelpijn, heeft u een geniale ingeving: het gelzadel! Maar waarom zou u zich in een octrooiaanvraag beperken tot alleen fietszadels? Ook motor-, brommer- en paardrijders kunnen voordeel hebben van uw uitvinding. En waarom zou u zich beperken tot alleen zadels en niet voor alle type zittingen bescherming willen hebben? In de kern heeft u dus een fietszadel uitgevonden dat is voorzien van gelvulling. Een tweede laag is de bescherming van alle zadels met een gelvulling en tenslotte is de derde (buitenste) laag de bescherming van alle zittingen met een gelvulling.

Een examiner zal de bescherming van deze derde laag wellicht niet goedkeuren, doordat er misschien wel een tandartsstoel met gelvulling bestaat. Wellicht  is hij over de tweede schil wel positief, omdat het niet voor de hand zou liggen om de (op zich bekende) gelvulling te gebruiken voor zadels. Zo krijgt u bescherming voor alle zadels met gelvulling, in plaats van alleen voor een fietszadel. Zoals u begrijpt is het dus lang niet altijd slecht als een examiner een laagje van uw “ui” afpelt, op deze manier weet u in ieder geval zeker dat u het onderste uit de kan heeft gehaald.

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, INNOVATIE, NIEUWHEID