Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Wat moet u weten over licenties op een octrooi? | EP&C

Wat moet u weten over licenties op een octrooi?Een octrooi geeft het alleenrecht op het produceren en commercieel uitbaten van een idee. Iemand kan dat recht delen, door middel van een licentie. Een licentie is een contract tussen twee partijen waarin afspraken over het gebruik van dat gepatenteerde idee zijn vastgelegd. Voor de licentiegever is het een aantrekkelijke manier om het octrooi financieel uit te baten. Voor de licentienemer kan het de snelste, makkelijkste weg zijn naar het gebruik van een idee dat belangrijk is voor de eigen productie. Maar wat moet u weten over licenties?

Wat is een licentie?

Een licentie is een overeenkomst tussen twee partijen, waarin staat vastgelegd in welke mate de licentienemer gebruik mag maken van het octrooi van de licentiegever. Het is een juridisch contract dat kan gaan over alles wat je maar met een octrooi kunt vastleggen: werkwijzen, eindproducten, halffabricaten en meer. Ook de mate waarin een licentienemer die dingen mag gebruiken, wordt vastgelegd in de overeenkomst. Daarom onderscheiden we in elk geval vijf soorten licenties:

1. Standaard licentie

De licentienemer krijgt het recht om een octrooi te gebruiken, de licentiegever kan dit recht ook aan anderen verlenen.

2. Sole license

Alleen de licentiegever en licentienemer mogen het octrooi gebruiken. De rechten worden niet aan derden verleend.

3. Exclusieve licentie

Alleen de licentienemer mag de voorbehouden handelingen uit het octrooi nog verrichten. De licentiegever blijft eigenaar van het octrooi, maar mag het gepatenteerde product zelf niet meer maken of commercieel inzetten. Dit gebeurt vooral bij uitvinders van een techniek die ze zelf niet op grote schaal kunnen toepassen, bijvoorbeeld als iemand hobbymatig een uitvinding doet waar de auto-industrie om zit te springen.

4. Dwanglicentie

Dit is een zeldzame licentievorm die de overheid kan opleggen aan een octrooihouder. Daarover leest u hier meer. 

5. Kruislicentie

Dit is een uitwisseling van licenties tussen twee of meer partijen, zodat beide partijen verder kunnen. Dit komt vaak voor in bijvoorbeeld de telecomindustrie.

Waarom kies ik voor een licentie?

Voor een licentiegever is een licentie een manier om op eenvoudige wijze te verdienen aan het octrooi, zonder daarvoor verder te hoeven investeren of de uitvinding zelf te exploiteren. Ook voor een uitvinder die zijn uitvinding wel exploiteert, kan het aantrekkelijk zijn om licenties uit te geven. Bijvoorbeeld aan een licentienemer die in een andere markt actief is dan hijzelf. Afhankelijk van de afspraken, levert de licentie verschillende inkomsten op, zoals vergoedingen voor het gebruik van de uitvinding en winstpercentages over verkochte producten.

Voor een licentienemer is het vaak de snelste en makkelijkste manier om een gepatenteerd idee te gebruiken zonder inbreuk te maken. Soms is het zelfs de enige manier. Het ontwikkelen van een alternatief kan duur en tijdrovend zijn, of gewoon onmogelijk vanwege een gebrek aan faciliteiten.

Wanneer schakel ik een octrooigemachtigde in?

Zoals bij eigenlijk alle zaken rondom uw intellectueel eigendom, is het verstandig om in een vroeg stadium contact te hebben met een octrooigemachtigde. Wij kunnen adviseren wat, gezien uw organisatie en de markt, de beste keuze is. Is het slim om een licentie aan te vragen of af te geven? Hoe exclusief moet die zijn en tegen welke prijs? Allemaal vragen om te stellen voordat u de onderhandelingen begint. Als u van plan bent een licentie te nemen, kunnen wij vooraf het contract beoordelen om er zeker van te zijn dat de overeenkomst uw belang dekt.

Hoe geef ik een licentie uit?

Dat doet u niet. En wij ook niet. Het schrijven van een licentie is het werk van een advocaat. Zij zijn gespecialiseerd in het goed, grondig en rechtsgeldig vastleggen van een overeenkomst. Wij werken samen met diverse bekwame kantoren en kunnen u doorverwijzen naar een goede advocaat.

Wat kost een licentie op een octrooi?

De kosten van een licentie op een octrooi verschillen per geval en zijn afhankelijk van zowel het onderhandelingsproces als de gemaakte afspraken. De licentieovereenkomst kan simpel of juist zeer complex zijn en kan veel factoren vastleggen, zoals de duur van licentie, exclusiviteit, toepasselijk recht etc. De kosten voor een licentie kunnen daardoor sterk variëren.

White paper meerwaarde octrooi

 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INNOVATIE, LICENTIE