waar kunt u een patent op aanvragen?

U kunt een patent aanvragen op een uitvinding die een technische oplossing biedt voor een probleem. Dat betekent dat er veel innovaties voor een patent in aanmerking komen. Iedereen gebruikt dan ook dagelijks gepatenteerde producten. Uiteraard moet een innovatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een patent te kunnen aanvragen.  

Intellectueel eigendom waar een patent op aangevraagd kan worden

Voorbeelden van gepatenteerde producten zijn er genoeg. Denk aan uw mobiele telefoon, uw elektrische tandenborstel of de techniek in uw auto. Maar octrooien beperken zich niet alleen tot producten. Ook een werkwijze of een werkzame stof kan een technisch probleem oplossen en kan dus gepatenteerd worden. 

Ook software die een werkwijze aanstuurt is soms patenteerbaar. Als deze software een technische oplossing is voor een technisch probleem, dan kunt u een patent aanvragen. Wanneer en of dit zo is, is een ‘grijs gebied’. Onze software-expert Holger Seitz kan u adviseren of uw specifieke vinding op dit gebied beschermd kan worden met een patent.

Dus, waar kunt u een patent op aanvragen?

  • Een product – bijvoorbeeld een fietszadel
  • Een werkwijze – bijvoorbeeld de manier waarop signalen worden doorgegeven in een mobiele telefoon
  • Een stof – bijvoorbeeld een geneesmiddelEen gebruik – bijvoorbeeld als stof X wordt gebruikt als vlekkenverwijderaar, maar ook effectief blijkt bij de verdelging van de eikenprocessierups. Dan kunt u dit ‘gebruik’ patenteren.

Waar kunt u geen patent op aanvragen?

Een patent aanvragen op een idee kan vaak wel, maar in sommige gevallen ook niet. De innovatie moet dus een technische oplossing voor een probleem zijn, maar daarnaast moet het ook nieuw en inventief zijn. Patent aanvragen op bestaande producten is dus onmogelijk. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een patent aan te vragen op een naam. Ook op een app is een patent niet direct mogelijk, slechts onder een aantal voorwaarden. 
Verder kunt u geen patent aanvragen op:

Is er dan niets aan bescherming mogelijk voor het bovenstaande rijtje? Vaak wel, maar dan niet via een patent, maar via andere beschermingsvormen zoals Auteursrecht, Merkbescherming, Modelrecht of Handelsnaambescherming. Er zijn andere mogelijkheden om bovengenoemde punten te beschermen. Deze staan in de brochure ‘Beschermingsvormen voor innovaties’ beschreven. Wilt u bijvoorbeeld het design van een gebruiksvoorwerp beschermen dan kunt u gebruik maken van het modelrecht.

Patent op een naam

Het is niet mogelijk om een patent op een naam aan te vragen. Dit betekent niet dat uw bedrijfsnaam zomaar gekopieerd kan worden. Voor de bescherming van een naam zijn andere vormen van bescherming, zoals het merkrecht of handelsnaambescherming. Via een merkregistratie kunt u bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam beschermen voor 10 jaar en dit onbeperkt verlengen met steeds 10 jaar. Lees er meer over in onze infographic Intellectueel eigendomsrecht.

patent op een app

Als een patent aanvragen op een idee vaak goed mogelijk is, geldt dat dan ook voor een app? Die vraag krijgen wij vaak. Dit is alleen mogelijk als de app een technische oplossing is voor een probleem. Bijvoorbeeld als u met een app de zonnepanelen op het dak kunt bedienen. Op de app zelf kunt dus geen patent aanvragen. Wel  kunt u via andere beschermingsvormen de naam en het logo beschermen. 

hoe kan ep&c helpen bij het aanvragen van een patent of octrooi?

Patenten aanvragen is ons vak. We begeleiden u vanaf het moment dat u overweegt een patent aan te vragen en we adviseren nog steeds wanneer het patent verleend is. 


EP&C biedt u advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvraag voor u op en dienen die ook in bij een octrooiverlenende instantie. De patentaanvraag zelf is een juridisch én technisch document. Omdat we maar één kans krijgen om een goede aanvraag te formuleren, gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is. 


Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C? Neem dan contact met ons op.