DE VOORWAARDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN PATENT

Om een patent aan te vragen moet uw innovatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Voordat u een octrooiaanvraag indient is het dus slim om te bekijken of u aan deze voorwaarden voldoet. De uiteindelijke beoordeling hiervan ligt bij de examiner van het octrooibureau in het land waar u het octrooi indient. In Europa is dat het European Patent Office (EPO). 

DE 3  VOORWAARDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN PATENT 

Om een patent aan te vragen moet uw innovatie aan drie voorwaarden voldoen. 

  • Nieuwheid
  • Inventiviteit
  • Industrieel toepasbaar

Bekijk hier ook waar u een patent op kunt aanvragen.

NIEUWHEID

De innovatie moet nieuw zijn. Dit betekent dat de innovatie nog niet openbaar gemaakt mag zijn voordat u de octrooiaanvraag indient. Denk aan publicaties, tentoonstelling op beurzen of  verkoop, waar ook ter wereld. Als uw idee al eerder verkocht, verteld of beschreven is, dan is het niet nieuw meer. Hou daarom dus een innovatie geheim totdat de octrooiaanvraag is ingediend. In dit blog leest u uitgebreid over nieuwheid.

INVENTIVITEIT

Niet alleen moet uw innovatie nieuw zijn, het moet ook innovatief zijn. Dit houdt in dat het een technische oplossing voor een technisch probleem moet zijn. De innovatie mag niet voor de hand liggen voor iemand die deskundig is op dat gebied. Het moet een stap vooruit zijn in vergelijking met wat er al is. Meer weten over inventiviteit? Lees dan dit blog van Wendy van Zoelen. 

INDUSTRIEEL TOEPASBAAR

Industrieel toepasbaar betekent dat de innovatie in elke industrie gemaakt of gebruikt kan worden. In de praktijk is dit bij producten al snel het geval. Bij life sciences ligt dit vaak weer anders, omdat de industriële toepasbaarheid dan minder voor de hand ligt. In dit blog legt Mark Jolink precies uit hoe dit zit.

HOE KAN EP&C HELPEN BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN PATENT OF OCTROOI?

Patenten aanvragen is ons vak. We begeleiden u vanaf het moment dat u overweegt een patent aan te vragen en we adviseren nog steeds wanneer het patent verleend is. 

EP&C biedt u advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvraag voor u op en dienen die ook in bij een octrooiverlenende instantie. De patentaanvraag zelf is een juridisch én technisch document. Omdat we maar één kans krijgen om een goede aanvraag te formuleren, gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is. 

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C? Neem dan contact met ons op