Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Holger-Seitz_groot

"Octrooi heeft alles te maken met techniek, marktpositie, commercie en de strategie."

Holger Seitz studeerde elektrotechniek aan de TU in Delft, en is sinds 2000 aan EP&C verbonden als octrooigemachtigde. Daarvoor was hij onder andere design engineer in de defensie en ruimtevaartindustrie (Delft Instruments), en productmanager in de telecommunicatie-industrie (Ericsson).

Holger is grondig, vasthoudend, bedachtzaam en recht door zee. “Octrooi heeft alles te maken met de techniek, de marktpositie, de commercie en de strategie van een bedrijf. Die verbanden moet je als gemachtigde zien en begrijpen. Net als de menselijke verhalen die overal achter zitten. Want uiteindelijk is ons werk puur mensenwerk.”

Publicaties

Lees de artikelen die Holger schreef voor ons blog.