Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Intellec­­tueel Eigendoms­­recht (Info­­graphic) 

Het Intellectueel Eigendomsrecht kent verschillende beschermingsvormen. Onder andere Auteursrecht, Merkbescherming, Modelbescherming, Handelsnaambescherming en Octrooibescherming. 

Maar wat is wat? En hoe kun je deze concreet toepassen? Aan de hand van een 3D-printer zijn de verschillende vormen van het Intellectueel Eigendomsrecht hieronder toegelicht. 

Infographic-3d printer

Onderwerpen: Octrooi, Algemeen, Modelrecht