Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Het verschil tussen octrooi en patent | Octrooibureau EP&C

Het verschil tussen octrooi en patent. Taalkundig geen verschil, maar inhoudelijk wel degelijk

Update: 01-05-2023

Taalkundig gezien is er geen enkel verschil tussen octrooi en patent. De betekenis is exact hetzelfde: het alleenrecht op een uitvinding. Patent is de Engelse (internationale) benaming en octrooi is de Nederlandse benaming.

Inhoudelijk gezien is er echter wel degelijk verschil! Dit komt omdat het octrooirecht voornamelijk nationaal of regionaal geregeld is. In dit blogartikel leg ik je daarom uit wat de inhoudelijke verschillen zijn tussen een octrooi en een patent.

Download tip: E-book Alles over patent aanvragen (Stappenplan & kosten)

Taalkundig: patent of octrooi?

In de dagelijkse taal mag je patent en octrooi rustig door elkaar gebruiken. Er is namelijk geen verschil in betekenis. Maar als octrooigemachtigde gebruik ik (wanneer ik Nederlands spreek) altijd het woord octrooi. Dit is namelijk de officiële Nederlandse benaming voor het exclusieve recht op een uitvinding.

Het woord patent is een afgeleide uit het Latijn en betekent ‘open’ of ‘open brief’. Het wordt onder andere in Engelssprekende landen en in Duitsland gebruikt. Octrooi is dus simpelweg een ander woord voor patent.

Waarom gebruiken we dan beide termen in Nederland? Het is een beetje verwarrend, maar de term 'patent' is geleidelijk in het Nederlands woordgebruik binnengeslopen door de dominantie van de Engelse taal, de internationalisering van het recht en de globalisering.

Om het nog complexer te maken: de Fransen spreken niet over een octrooi en ook niet over een patent. Zij duiden het aan met het woord ‘brevet’. De verschillende termen zijn een weergave van de Europese verscheidenheid. Gelukkig leiden ze niet tot een Babylonische spraakverwarring.

Benieuwd naar de definitie van een patent? Dit lees je op onze pagina patent betekenis.

Inhoudelijk verschil: patent vs octrooi

Maar wanneer is een octrooi dan niet hetzelfde als een patent? Als je het inhoudelijk bekijkt is er wel degelijk verschil. Want, ondanks de globalisering, blijft het octrooirecht voornamelijk nationaal of regionaal geregeld. Zo zijn er in diverse landen verschillen in vereisten, procedures en kosten voor octrooien.

Drie opvallende verschillen zijn:

  1. Geheimhouding
  2. Registratiemodel
  3. Kosten van octrooi aanvragen

Waar u ook een patent aanvraagt, het heeft in veel gevallen grote voordelen. Lees hier meer over waarom u patent aanvraagt.

1. Octrooirecht niet overal hetzelfde: geheimhouding

Om in Nederland een octrooi van waarde te hebben, moet de uitvinding nieuw zijn. Dat is een keiharde voorwaarde in het octrooirecht. De uitvinding mag dus niet gepubliceerd zijn, niet online, niet in print en niet in een presentatie of lezing. Ongezien, onbesproken, geheim! In alle opzichten.

Geheimhouding is echt een eerste vereiste voor octrooiering in de meeste landen van de wereld. Dit is anders in bijvoorbeeld:

  • Verenigde Staten
  • Canada
  • Japan 
  • Australië

In bovenstaande landen bestaat een respijtperiode of grace period  van een jaar na openbaring van de uitvinding. Wordt binnen deze grace period alsnog een octrooiaanvraag ingediend door de uitvinder, dan telt de openbaring niet mee in de beoordeling van de aanvraag.  

2. Octrooi aanvragen in Nederland: registratiemodel

In ons land werken we met een zogenoemd registratiemodel voor octrooien. Dat wil zeggen dat elke octrooiaanvraag wordt verleend en geregistreerd. Wij registreren dus eerst en onderzoeken eventueel later (bijvoorbeeld in de rechtbank) of het octrooi terecht is afgegeven.

Dat is een internationaal gezien een vrij uitzonderlijke procedure. In de meeste landen wordt eerst onderzocht of de uitvinding voldoet aan eisen zoals nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Pas als dat onderzoek positief is, komt de vinding voor een octrooi in aanmerking. 

3. Kosten van octrooi aanvragen

De kosten voor het aanvragen van een patent verschillen sterk per land. Het ene land is duurder dan het andere. En ieder land heeft eigen tarieven voor bijvoorbeeld een search report of request for examination .

Octrooi of patent, u bent met beide termen welkom bij ons. Het is ons om het even, we zetten ons voor beide begrippen voor de volle 100% in!

Dus is een octrooi of patent hetzelfde? Ja, maar dus ook weer niet. Elk land geeft er zijn eigen regels aan. Zoals ook elk octrooibureau de aanvraag en begeleiding anders invult…

New call-to-action

Onderwerpen: TOP 3, OCTROOI, UITVINDING, WET- EN REGELGEVING