Waarom een patent aanvragen?

U heeft hard gewerkt aan uw innovatie. Het heeft u tijd, energie én geld gekost. Met een patent – ook wel octrooi genoemd – plukt u hier nu de vruchten van. Een patent zorgt voor een meerwaarde van uw innovatie, omdat u hiermee het exclusieve recht heeft op uw product of werkwijze. Zo kunt u geld verdienen aan uw patent.

uw intellectueel eigendom beschermd

Het is belangrijk om intellectueel eigendom goed te beschermen. Bijvoorbeeld met een patent. We spreken over bescherming, omdat een patent ervoor zorgt dat een ander uw product of werkwijze niet namaakt zonder dat u dat goed vindt. Gebeurt dat toch, dan pleegt de namaker inbreuk. Met het patent kunt u hen juridisch aanpakken en zo uw innovatie beschermen.

Bovendien bepaalt ú met een patent wie uw uitvinding mag maken. Bijvoorbeeld door licenties op uw octrooi te verlenen. Met een licentie wordt u betaalt voor het gebruik van uw gepatenteerde product of werkwijze. U beschermt dus uw innovatie door zelf te kiezen welke partijen dit mogen doen, terwijl u er tegelijkertijd financieel voordeel van heeft.

De voordelen van een octrooi

Een patent op uw innovatie heeft veel voordelen:

  • Een patent biedt het exclusieve recht om maximaal twintig jaar een product of werkwijze commercieel in te zetten. Het creëert een tijdelijk monopolie.
  • Een patent verhoogt de waarde van uw bedrijf. Dit is bijvoorbeeld interessant bij een overname of bij de zoektocht naar een investeerder.
  • Een patent is handelswaar. U kunt het intellectuele eigendomsrecht verkopen aan een andere partij, of licenties uitgeven van uw patent. Hiermee geeft u die partij, tegen betaling, toestemming om uw vinding commercieel te gebruiken.
  • Een patent is inzetbaar als marketingtool. Door een patent te benoemen in een marketingcampagne, laat u zien dat het om een innovatief product gaat. Consumenten zijn hierdoor eerder geneigd om het product te kopen tegen een hogere prijs.
  • Met een patent kunt u belastingvoordeel behalen, door gebruik te maken van de Innovatiebox. Dit is een fiscale stimuleringsmaatregel van de overheid

Download hier het gratis E-Book: De meerwaarde van een octrooi.

Wanneer kan ik een patent aanvragen?

Een patent vraagt u aan voordat u de buitenwereld vertelt over uw innovatie. Bijvoorbeeld door het te laten zien op een beurs of er een artikel over te schrijven. Een van de eisen die worden gesteld aan een patent is namelijk dat uw innovatie nieuw is. En dat is niet meer het geval als het al bekendgemaakt is, ook al is dat door uzelf.

U kunt een patent aanvragen op een uitvinding die een technische oplossing biedt voor een probleem. Dat betekent dat veel producten voor een patent in aanmerking komen, maar ook een werkwijze of een werkzame stof kan een technisch probleem oplossen en kan dus gepatenteerd worden. Toch is niet alles zomaar te patenteren. Als u een patent wilt aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u hier.

Hoe kan EP&C u helpen met de aanvraag van een octrooi?

Patenten aanvragen is ons vak. We begeleiden u vanaf het moment dat u overweegt een patent aan te vragen en we adviseren nog steeds wanneer het patent verleend is.

EP&C biedt u advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvraag voor u op en dienen die ook in. U krijgt onze eerlijke mening. Als we twijfelen, dan delen we dat met u. Bijvoorbeeld over of u wel geld kunt verdienen met het patent en of het verkrijgen ervan haalbaar is. Ook als een andere vorm van bescherming beter past, bieden wij u alternatieve oplossingen.

De patentaanvraag zelf is een juridisch én technisch document. Omdat we maar één kans krijgen om een goede aanvraag te formuleren, gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is. Hierna dienen wij deze in bij een octrooiverlenende instantie.

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C? Neem dan contact met ons op.