Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Optreden tegen inbreuk? Zo pakt u het slim aan (9/9) | EP&C

Optreden-tegen-inbreuk?-Zo-pakt-u-het-slim-aan-(9/9)U heeft inbreuk opgespoord, op de juiste manier bewijs verzameld. De ‘vriendelijke of pittige brief’ met het verzoek om de inbreukmakende activiteit te staken, heeft niet het gewenste effect. Het moment is daar om de inbreukmaker te dagvaarden. U doet dit door een kort geding óf een bodem procedure te starten. Wanneer kiest u voor welke procedure?

Kort geding Bodemprocedure
  • U bent er van overtuigd dat u een sterke zaak heeft, zowel wat betreft de geldigheid van het octrooi als de inbreuk en u wilt de inbreukmaker zo snel mogelijk stoppen.
  • Bij complexe zaken (wanneer er veel ruimte is voor discussie over de geldigheid van het octrooi en over de inbreuk) kiest u voor een bodemprocedure. 
  • Binnen 2 maanden na het uitbrengen van de dagvaarding doet de rechter een voorlopige uitspraak: een voorlopig inbreukverbod ja of nee. Bij twijfel zal de rechter geen voorlopig inbreukverbod uitvaren.
  • De rechter doet in beginsel binnen 13 maanden uitspraak. (Al dan niet over de voorlopige voorziening uit het kort geding.) 
  • U bent daarna verplicht om binnen 30 dagen een bodemprocedure op te starten.
 
  • Indien de rechter geen voorlopige inbreukverbod geeft en u het er niet mee eens bent, kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof.
  • Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Hierna is sommige gevallen cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.

Tips

Of u nu kiest voor een kort geding of een bodem procedure: een goede voorbereiding is essentieel bij optreden tegen inbreuk. Daarom een aantal tips:

1. De dagvaarding moet staan als een HUIS

Neem de tijd voor het grondig opstellen van de dagvaarding. Waarom? 

Er is in beginsel pas sprake van inbreuk als het product alle kenmerken bevat die ook geclaimd zijn in de onafhankelijke claims van het patent (vaak claim 1). Dus als de machine of product van de tegenpartij een onderdeel dat genoemd staat in de onafhankelijke claim niet in zich heeft, dan is er in beginsel géén sprake van inbreuk en verliest u de zaak.

De tegenpartij gaat er ook met de winst vandoor als uw octrooi of patent ten onrechte is verleend, bijvoorbeeld wanneer:

  • De uitvinding ten tijde van de octrooiaanvraag niet nieuw was.
  • Het schort aan de nawerkbaarheid.
  • De uitvinding niet inventief is.

In de dagvaarding dient de uitvinding daarom duidelijk en overtuigend te worden gepresenteerd, liefst op een zodanige wijze dat de uitvinding het ‘lievelingetje’ van de rechter wordt.

Het is heel belangrijk dat de dagvaarding geen zwakke delen bevat. ‘One rotten egg spoils the omelet.’ Zwakke argumenten, onjuiste stellingen en dergelijke moeten absoluut vermeden worden.

2. Huur de juiste advocaat in

Kies voor een advocaat die gespecialiseerd is in Octrooirecht. Let daarbij op dat Intellectuele Eigendomsrecht een breder vakgebied omvat: hier valt bijvoorbeeld ook Merkenrecht en Auteursrecht onder. Lang niet alle advocaten die goed zijn in deze vakgebieden zijn ook goed in het octrooirecht.

Verder zijn sommige advocaten beter in het verdedigen van de octrooihouder. Anderen blinken weer uit in het aanvallen van de octrooihouder.

Vraag dus goed rond binnen uw netwerk of aan uw octrooigemachtigde welke advocaat het best bij uw zaak past als u wilt optreden tegen inbreuk.

3. Zorg voor reële verwachtingen

Overleg met uw advocaat en octrooigemachtigde wat uw kansen zijn. Zijn uw kansen op winst reëel? Bij verlies draait u namelijk op voor de kosten van de tegenpartij. Goed doorvragen wanneer u hoort: ‘dit is een uitdagende zaak’. Dit kan betekenen dat u in de ogen van de advocaat een grote kans loopt om de zaak te verliezen. 

4. Bereid een schikkingsstrategie voor

Nog voordat u uw dagvaarding indient, heeft u een goed doordachte schikkingsstrategie gereed. Slechts een klein deel van de inbreukzaken komt uiteindelijk voor de rechter, en van die zaken wordt een flink deel geschikt tijdens de rechtszaak en komt het niet tot een uitspraak. 

Een inbreukzaak betekent voor de inbreukmaker vaak een enorm bedrijfsrisico, omdat hij bij verlies zijn activiteiten moet staken. Voor de octrooihouder zijn de risico’s vaak iets kleiner omdat verlies vaak een handhaving van de status quo betekent, namelijk dat de inbreuk die er toch al was mag doorgaan. De bedrijfsrisico’s zijn dus vaak ongelijk verdeeld.

U kunt hier als octrooihouder uw voordeel mee doen. Ook al heeft u een relatief kleine kans op winst, dan kan het toch verstandig zijn om een zaak aan te spannen. Niet om de zaak tot een uitspraak te brengen, maar wel om lopende de zaak een gunstig onderhandelingsresultaat te bereiken. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ook in dit spel kan een goede advocaat vaak veel bereiken.

Tot slot

Ik ben van mening dat het bij een inbreukzaak vaak loont om een procedure te beginnen en een dagvaarding te versturen. De dagvaarding is het mes dat je laat blinken in de zon om de tegenstander angst aan te jagen. Het hoeft niet altijd tot een uitspraak van de rechter te komen, maar onder druk worden vaak de beste schikkingen bereikt.

Klik hier voor het overzicht van deze serie over het onderwerp 'Inbreuk'.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, INNOVATIE, WET- EN REGELGEVING