Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Patent­inbreuk: zo pakt u dat aan (5/9) | octrooibureau EP&C

Patentinbreuk-zo-pakt-u-dat-aan

Op een beurs, in de winkel of op internet komt u een product tegen dat verdacht veel lijkt op uw gepatenteerde vinding. Doordat u uw Intellectuele Eigendom heeft laten vastleggen met een octrooi, ofwel een patent, kunt u de inbreukmaker aanspreken.

Hoe pakt u dat aan, iemand aanspreken op patentinbreuk?

Koop het product en vergelijk

Zorg dat u een exemplaar van het verdachte product in handen krijgt (zie ook de tips hoe inbreuk op te sporen) en neem contact op met uw octrooigemachtigde. Deze gaat de kenmerken van het product vergelijken met de claims in uw patent. Welke elementen vallen onder de bescherming en welke niet?

Wanneer het product alle kenmerken bevat die ook geclaimd zijn door het patent, is er sprake van inbreuk. Maar, er is ook een grijs gebied. Als de concurrent bijvoorbeeld de schroeven (zoals vermeld in het patent) heeft vervangen door spijkers, dan past hij niet letterlijk toe wat in uw octrooi is vastgelegd. En tóch mag dat niet. Het verschil in de uitvoering is namelijk te klein; er is sprake van ‘equivalente inbreuk’.

Inbreuk geconstateerd?

Als er (equivalente) inbreuk is geconstateerd, dan kunt u één van de volgende stappen ondernemen, al dan niet gelijktijdig.

Neem contact op met de inbreukmaker

Per aangetekende brief wijst u de inbreukmakende partij op uw Intellectuele Eigendomsrechten. Dit kan via uw octrooigemachtigde of advocaat. 

In de praktijk kennen de meeste concurrenten elkaar. Afhankelijk van de relatie wordt het een vriendelijk of een pittige brief. Maar altijd staat de boodschap centraal:

  • Wij stellen vast dat uw product binnen de beschermingsomvang van patent X valt.
  • Wij verzoeken u daarom per direct uw inbreukmakende activiteiten te staken - of - waarom voelt u zich vrij om dit product op de markt te brengen?

Het is van belang dat u de brief aangetekend verstuurt, zodat u er zeker van bent dat er sprake is van ‘desbewustheid’. Dit houdt in dat de tegenpartij feitelijk weet dat er inbreuk op het patent wordt gemaakt. Dit kan belangrijk zijn bij de schadebepaling in een eventueel later proces.

Stuur een onthoudingsverklaring

Met een brief vergezeld van een onthoudingsverklaring maant u de inbreukmaker om te stoppen met de inbreukmakende activiteiten. Door de onthoudingsverklaring te tekenen verklaart de inbreukmaker zijn inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden.

U kunt verder vragen naar:

  • Opgave van zijn leveranciers
  • Aantallen van verkochte producten en producten op voorraad
  • De verkoopprijs
  • Genoten winst
  • Etc.

De onthoudingsverklaring bevat meestal een boetebeding. Als de opponent nogmaals de markt opgaat met het inbreukmakende product, dan is hij u een boete verschuldigd.

De onthoudingsverklaring wordt in de regel opgesteld door een advocaat of octrooigemachtigde.

Dagvaarding

Bent u er met de wederpartij niet uitgekomen, dan kunt u er voor kiezen om een dagvaarding uit te sturen. U daagt de wederpartij daarmee voor de rechtbank. Een dagvaarding voert de druk op en zorgt er vaak voor dat de onderhandelingen - die nodig zijn om tot een overeenstemming te komen - wél plaats gaan vinden.

Een gang naar de rechter kost tijd, energie en geld. Echter, slechts in een paar procent van alle inbreukzaken doet een rechter daadwerkelijk een uitspraak. In het gros van de gevallen wordt er voor het zover is geschikt. De inbreukmakende partij haalt de goederen van de markt, er wordt een licentie-overeenkomst gesloten, of er vindt een onderlinge uitruil plaats van licenties. Eventueel betaalt de inbreukmaker een schadevergoeding als u financiële schade heeft geleden.

Arbitrage

Het inzetten van arbitrage is een alternatief voor een gang naar de rechter. Hier wordt vaak gebruik van gemaakt als de twee partijen in de toekomst nog met elkaar willen samenwerken.

Tot slot

Gaat u een partij verwittigen van patentinbreuk en blijkt dit onterecht? Of weet u of had u kunnen vermoeden dat uw patent niet geldig is? Dan kan u dit aangerekend worden als de vermeende inbreukmaker daar schade van ondervindt. Dus pas op met het onterecht wapperen met een patent, want wie kaatst…….

Lees hier over tips hoe inbreuk op te sporen. 

Klik hier voor het overzicht van deze serie over het onderwerp 'Inbreuk'. 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, WET- EN REGELGEVING