Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Wat is inbreuk? (1/9) | Octrooibureau EP&C

inbreuk.png

Vaak hebben we het in onze BL&G’s over het verkrijgen van IE-rechten. Maar als u of uw concurrent al rechten heeft, hoe gaat u hier dan mee om? Wat mag wel en wat mag niet? In de komende BL&G-serie besteden we aandacht aan het onderwerp ‘inbreuk’.

Heeft u een bedrijf en brengt u producten op de markt of vervaardigt u zelf producten? Dan kunt u te maken krijgen met inbreuk.   

Wat is inbreuk?

Als je inbreuk maakt, schendt je andermans Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten). Alhoewel het plegen van inbreuk verboden is, zal de octrooihouder zelf actie moeten ondernemen om zijn recht te handhaven. Er is geen octrooipolitie die inbreuk signaleert. 

Je maakt inbreuk door een product of werkwijze:

  • te maken
  • te gebruiken
  • in het verkeer te brengen
  • te verhuren
  • af te leveren of te verhandelen
  • commercieel aan te bieden
  • in te voeren
  • en/of in voorraad te hebben,

waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten.

Dit is alleen van toepassing in de landen waar het patent geldig is.

Als een patent rust op een ingenieuze tandartsstoel in België, Frankrijk en Duitsland, dan kunt u de stoel ongestraft verkopen in Nederland. In Duitsland mag dit echter alleen met toestemming van de patenthouder, bijvoorbeeld in de vorm van een licentie

Kan iedereen inbreuk maken?

Nee. Als consument maak je geen inbreuk. Ook universiteiten schenden de Intellectuele Eigendomsrechten niet als zij wetenschappelijk onderzoek doen of als de activiteiten gericht zijn om de stand van de techniek te verbeteren.

Je maakt pas inbreuk als jouw intenties commercieel van aard zijn. Vooral bedrijven moeten alert zijn op wat zij op de markt brengen en wat zij produceren.

Wat zijn de gevolgen als ik inbreuk maak?

De houder van het patent kan u dwingen om het product direct van de markt te halen. Daarnaast mag hij een schadevergoeding eisen. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de rechter. Ook komen de proceskosten van de tegenpartij voor uw rekening.

Het hoeft echter niet zover te komen dat u voor de rechter wordt gedaagd. Soms is een octrooihouder al tevreden als u het gepatenteerde product per direct van de markt haalt.

Mijn advies is dan ook: voorkom dure verrassingen en breng vooraf de IE-rechten binnen uw markt in kaart. In het BL&G van volgende week legt Jeroen uit hoe je dit doet.

Klik hier voor het overzicht van deze serie over het onderwerp 'Inbreuk'. 

Onderwerpen: OCTROOI, INBREUK