Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Geblok­­keerd door de copy cat (3/3) | Octrooibureau EP&C

Geblokkeerd-door-de-copy-cat.pngIn deel 2 van mijn blogs over het beschermen van kennis schreef ik dat u – door het vastleggen van kennis – uw bedrijf gezond houdt en uw motivatie op pijl houdt. Deze serie sluit ik af met een pijnlijk voorbeeld uit de praktijk.

Een kwalijke praktijk die we tegenwoordig nog al eens tegenkomen is dat een door één van onze klanten in het buitenland, bijvoorbeeld China, verkocht innovatief product opeens vastgelegd blijkt te zijn in een zogenaamd Utility patent door een lokale partij. Deze lokale partij heeft dan part nog deel aan het innovatieproces gehad, maar heeft goed kennis kunnen nemen van het product doordat dat in hun land vrij te zien of te verkrijgen was.

Deze lokale partij hoeft dan niet eens de oorspronkelijke koper te zijn, maar bijvoorbeeld een daarmee gelieerde stroman. De reden voor deze lokale partij om zelf een patent aan te vragen kan nog relatief onschuldig zijn, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een subsidie of belastingvoordeel in eigen land. Echter, ze hebben vaak ook nog eens het lef om te gaan wapperen met hun 'eigen' patent als ze door de echte uitvinder gewezen worden op ongeoorloofde namaak. Het is dan vaak een hele toer om overtuigend bewijsmateriaal te verzamelen om dit onterechte patent weer van tafel te krijgen. Voor je het weet mag je je eigen innovatie in dat land niet eens meer op de markt brengen, en word je daarin volledig geblokkeerd door de copy cat.

Het eenvoudigste wapen om een dergelijk onterecht patent direct weer vernietigd te krijgen, is als er een eigen ouder patentrecht kan worden overlegd. Dit laat immers geen enkele ruimte voor twijfel wie de uitvinding echt gedaan heeft. Bovendien maakt dit eigen patent het ook nog eens mogelijk om de copy cat de duimschroeven eens flink aan te gaan draaien.

Uw eigen kennis beschermen alvorens deze te delen met anderen kan dus ook nog eens hard nodig zijn om zelf vrij te kunnen blijven handelen en niet opeens geconfronteerd te worden met een oneigenlijke discussie over eigendom.

Mijn tip is om bij het delen van innovatieve kennis met anderen steeds goed duidelijk te maken dat het om gepatenteerde kennis gaat. Zelfs de meeste brutale copy cat zal dit doen: bezinnen in plaats van aan namaak te beginnen.  

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente. Dit is deel 3 van een serie over kennis delen die in juni 2017 is gepubliceerd.

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW