Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

IE-rechten: welke bescherming is belangrijk voor cleantech? | EP&C

Verschillende vormen beschermingenAls bedrijf in de cleantechsector is het belangrijk je intellectuele eigendomsrechten voldoende te beschermen. Maar er zijn verschillende vormen van bescherming, de één wat beter geschikt voor technologische innovaties dan de andere. Alleen met de juiste bescherming ben je optimaal verzekerd van je rechten. Voor missiegedreven ondernemingen in de cleantech die hun technologie breed willen verspreiden, is een octrooi van groot belang.  

Verschillende vormen van bescherming

Er zijn verschillende vormen van intellectuele eigendomsbescherming, zoals auteursrecht, merkbescherming, handelsnaambescherming, modelbescherming en octrooibescherming, vertelt Jeroen Meesters, een erkend Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij EP&C Iedere vorm heeft zijn specifieke kenmerken en beschermt verschillende types van intellectuele eigendomsrechten (IE). 

“Ten eerste is er het auteursrecht. Dat beschermt automatisch origineel werk van creatieve aard. Dit kan variëren van boeken en muziek tot bepaalde elementen van software, zoals de bron- en objectcode. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker.
Daarnaast bestaat er ook zoiets als merkbescherming. Deze vorm van intellectuele eigendomsbescherming biedt een alleenrecht op producten, bedrijfsnamen, diensten, logo's enzovoort en kan worden verkregen door merkregistratie. Dit biedt bescherming voor 10 jaar en kan onbeperkt worden verlengd.

Ten derde beschermt handelsnaambescherming bedrijfsnamen die niet als merk zijn geregistreerd. Deze bescherming is minder sterk dan merkbescherming en geldt alleen in de regio waarin het bedrijf actief is en zolang de naam van de onderneming wordt gebruikt.

Modelbescherming kan worden verkregen voor een innovatie met een kenmerkende vormgeving, zolang die vorm geen technische functie heeft en dus louter esthetisch is. Is dit het geval, dan kun je de vorm via modelrecht voor een periode van maximaal 25 jaar beschermen.

Tenslotte is er ook octrooibescherming. Dit is belangrijk voor uitvindingen die een technisch probleem oplossen en duurt maximaal 20 jaar. Het is de enige vorm van bescherming die de innovatieve technologie als dusdanig beschermt.

Het octrooi: bescherming van intellectuele eigendomsrechten op maat van cleantech 

De cleantechsector is een dynamische en innovatieve sector met bedrijven die technologieën voor een duurzame toekomst ontwikkelen en produceren. Vanwege de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën, zijn intellectuele eigendomsrechten van cruciaal belang voor bedrijven in deze sector. Octrooien zijn daarbij van groot belang, benadrukt Jeroen.

“Octrooien beschermen technische innovatie op drie niveaus: het product, de werkwijze of het proces en de toepassing. Op niveau van het product kan dat gaan over eenvoudige innovaties zoals plastic dopjes, maar evengoed over hoogtechnologische en complexe hardware en systemen. Het tweede niveau, dat van werkwijzen of processen, beschermt innovaties in het productieproces. Denk aan aanpassingen die het proces sneller en energiezuiniger maken. Tenslotte kun je ook nieuwe toepassingen voor bestaande producten onder octrooi laten beschermen.

Met een octrooi verwerf je controle over je uitvinding en kun je deze op de meest interessante manier in de markt zetten. Een octrooibescherming duurt 20 jaar. Gedurende de looptijd ervan moet je wel elk jaar taksen betalen in het land waar de bescherming geldt. Die kosten lopen op en daarom beslissen bedrijven na een bepaalde tijd vaak dat het niet interessant is om een octrooi aan te houden. 

Een octrooi: brede bescherming van intellectuele eigendomsrechten voor brede verspreiding van cleantech

Octrooien bieden bescherming van de technologie zelf en zijn daarmee essentieel voor bedrijven in de cleantechsector die hun technologie zo breed mogelijk willen verspreiden, sluit Jeroen af. Volgens hem is de rol van octrooien van groot belang voor missiegedreven ondernemingen, met name in cleantech. 

“Bedrijven die gedreven worden door een ecologische of duurzaamheidsmissie kunnen die gemakkelijker realiseren met een octrooi dat hun intellectuele eigendom beschermt. Want daarmee kunnen ze hun technologie breder verspreiden. Door het octrooi verwerven ze de controle over hun uitvinding en kunnen ze bepalen wie wel en wie niet hun uitvinding kan toepassen. Bovendien kan het verkrijgen van octrooien helpen om investeerders aan te trekken. Het is daarom van vitaal belang dat bedrijven in de cleantechsector de waarde van een octrooi begrijpen en zich proactief inzetten om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen.”

Onderwerpen: OCTROOI, UITVINDING, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM