Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Software voor cleantech: hoe vraag je een octrooi aan? | EP&C

2024-01 EP&C Blog Octrooisoftware_2_Kolom_356x301Software speelt een steeds grotere rol in de cleantechsector. Bedrijven willen hun innovatieve softwareoplossingen dan ook graag beschermen door middel van een octrooi. Maar is dit eigenlijk mogelijk? En hoe verloopt dit proces dan precies? De bescherming van software vraagt om specifieke expertise. Een octrooigemachtigde die kennis heeft van software en thuis is in jouw sector is dus geen overbodige luxe. 

Kun je een octrooi aanvragen voor cleantechsoftware?

Het octrooisysteem is in het leven geroepen om technische uitvindingen te beschermen. Dat kan gaan van alledaagse zaken zoals schroefjes, bouten en moeren tot complexe toestellen zoals zonnepanelen of fuell cells. Maar software is anders, vertelt octrooigemachtigde Simon Van Mierlo. 

“Software is uniek omdat het minder tastbaar is dan de mechanische uitvindingen waarvoor het octrooisysteem ooit op poten is gezet. Het Europese octrooibureau heeft daarom beslist dat computerprogramma's uitgesloten zijn van octrooien.

Toch kunnen innovatieve softwareontwerpen en software voor het aansturen van baanbrekende technologie volgens Simon op dezelfde manier worden geoctrooieerd als andere uitvindingen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. De code van het programma zelf kan slechts beschermd worden door auteursrecht, wat natuurlijk beperkter is.

“Het idee achter de software, of de opzet ervan kun je dus breder beschermen, door middel van een octrooi. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de software ofwel worden gebruikt om innovatieve technische processen of apparaten aan te sturen, ofwel zelf innovatief zijn op het gebied van IT-technologie.” 

Hoe vraag je een octrooi aan voor jouw cleantechsoftware?

Hoewel computerprogramma’s zich dus vaak in een soort van schemerzone bevinden, is het perfect mogelijk om cleantechsoftware met een octrooi te beschermen. De manier waarop je dat doet, is overigens helemaal identiek aan andere aanvragen.

Breed nadenken voor brede bescherming

Toch moet je bij je aanvraag extra aandacht besteden aan de manier waarop hij geschreven wordt, Juist omdat software minder tastbaar is dan andere technische uitvindingen, is het belangrijk goed na te denken over hoe je je innovatie wil beschermen en waar inbreuk gepleegd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld het algoritme zijn, de computer die de werkwijze uitvoert en het opslagmedium waarop de softwarecode staat. Maar de software kan ook bestaan uit verschillende modules op verschillende servers die met elkaar communiceren. Als die servers dan nog eens in verschillende landen staan, moet het octrooi goed in elkaar zitten om inbreuk tegen te kunnen gaan.

“Wij hanteren de vuistregel dat we breed nadenken voor een brede bescherming”, vertelt Simon. “Creativiteit is dus belangrijk bij een aanvraag voor een octrooi op cleantechsoftware. Dat is des te meer zo wanneer we rekening houden met het feit dat we bij het schrijven voortdurend moeten balanceren tussen een optimale bescherming en het verzekeren van nawerkbaarheid. Bij software is dat uitdagend. Hoe beschrijf je bijvoorbeeld een innovatieve, kunstmatige intelligentie op een manier die nawerkbaar is, zonder het hele model vrij te geven?” 

Heb je innovatieve software voor cleantech ontwikkeld en wil je die laten beschermen met een octrooi? Doe dan beroep op een specialist die jouw sector goed kent. Neem contact op en plan een gratis kennismakingsgesprek met je octrooigemachtigde. 

Onderwerpen: SOFTWARE, OCTROOI, INTELLECTUEEL EIGENDOM