Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Bijtijds bemoeien met octrooiaanvraag concurrent interessant

Bijtijds_bemoeien_met_octrooiaanvraag_concurrent_interessant.jpg

Sinds kort is de mogelijkheid om al in een vroeg stadium mee te kijken met en richting te geven aan de octrooiaanvraag van een ander een stuk effectiever geworden. Dit kan via zogenoemde third party observations.

Na het indienen van een octrooiaanvraag bij het Europees Octrooibureau (EPO) gaan aanvrager en EPO doorgaans in overleg om te bepalen wat het nieuwe en innovatieve van de vinding is. Samen wordt bezien welke rechten de aanvrager daarvoor kan krijgen. Tot voor kort hadden andere partijen, die later mogelijk last van dat nieuwe octrooi kunnen krijgen, weinig effectieve mogelijkheden dat proces te beïnvloeden.

Anoniem

Met zogenaamde third party observations kon en kan een andere partij bezwaren tegen een octrooiaanvraag bij het EPO te kennen geven. Waar in het verleden het EPO niet altijd naar deze bezwaren keek, worden deze tegenwoordig zeer serieus genomen. Dit maakt dat de mogelijkheid om je via een third party observation te bemoeien met de verleningsprocedure bij EPO weer actueel is. Het indienen kan eenvoudig en anoniem, bijvoorbeeld via de website van het EPO en op elk moment in het verleningsproces. Bovendien zijn er geen kosten aan verbonden.

Charmant systeem

Volgens Mark Jolink, octrooigemachtigde van octrooibureau EP&C, is de third party observation een ‘charmant systeem’ om in een vroegtijdig stadium richting te geven aan de octrooiaanvraag van een ander. “Eigenlijk bestond deze mogelijkheid al langer, maar tot voor kort kon EPO zo’n verzoek van een derde partij negeren. Je wist niet altijd wat het EPO ermee ging doen. Sinds kort moet het EPO er wel degelijk naar kijken en wordt dit systeem steeds populairder. In feite maakt het een soort revival mee”, aldus Jolink.

Interesse

Volgens hem kunnen er ook wel nadelen aan dat ‘bemoeien’ kleven. “Je laat de aanvrager op die manier wel weten dat er interesse is voor zijn vinding, ook al ben je anoniem. Bovendien geef je de aanvrager dus de kans om tijdens het proces nog een en ander aan te passen. Maar de voordelen wegen doorgaans veel zwaarder omdat je er als derde partij veel aan kunt hebben. We adviseren deze methode dan ook steeds vaker aan onze partners.”

Oppositie

Er is nog een andere mogelijkheid. “Dat is via het indienen van oppositie bij het EPO, dus bezwaar aantekenen. Maar dat kan alleen als het octrooi al daadwerkelijk verleend is. Het mooie van de third party observation is dat je al tijdens het proces invloed kun uitoefenen”, aldus Jolink.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN