Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Oppositie­procedure: wat is het en hoe optimale winkans? | EP&C

2023-01_EPC_Blog_Oppositieprocedure_Blog_2_Kolom_356x301Onlangs maakte ik weer een mooie dag in mijn werk mee: de zittingsdag van een oppositieprocedure. Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf. Toen stond ik eindelijk oog in oog met de opposant. Na een lange dag vol argumenten en tegenargumenten kwam het verlossende oordeel: mijn klant werd in het gelijk gesteld en het patent bleef overeind.

Wat is een oppositieprocedure?

Bij een oppositieprocedure probeert de ene partij het octrooi van de ander weg te krijgen. Dit is dus iets anders dan een inbreukprocedure, waar er gesteld wordt dat iemand een gepatenteerde innovatie namaakt en dus inbreuk pleegt.

Bij een oppositieprocedure wil men het hele of een deel van het octrooi ongegrond laten verklaren. Bijvoorbeeld door te beweren dat het niet nieuw of inventief is. Het is dus belangrijk dat u in de basis een sterk octrooi heeft.

De aanvallende partij zit in een vrij comfortabele positie. Die brengt alle argumenten die hij kan verzinnen. Als patenthouder is het vaak spannender. Die heeft namelijk wat te verliezen en moet aantonen dat het octrooi terecht verleend is en aan alle voorwaarden voldoet.

De procedure start schriftelijk, maar eindigt vrijwel altijd met een hoorzitting waarin beide partijen gehoord worden en kunnen reageren op elkaars argumenten.

EP&C voert veel van deze procedures en heeft hierin een hoog succespercentage. Een goede voorbereiding is daarbij meer dan het halve werk. Zowel wanneer je wordt “aangevallen” of wanneer je probeert om zelf een octrooi uit de weg te ruimen.

Gronden van oppositie

De tegenpartij of opposant is dus degene die het octrooi weg wil krijgen en start de oppositie. Dit kan op de volgende gronden:

  • Nieuwheid; de uitvinding moet nieuw zijn.
  • Inventiviteit: de uitvinding mag niet voor de hand liggen.
  • Nawerkbaarheid: de uitvinding moet op basis van het patent te reproduceren zijn.
  • Uitbreiding: je mag niet iets claimen wat je oorspronkelijk niet had ingediend.

De oppositieprocedure is er om vast te stellen of op basis één of meerdere van deze gronden het patent onterecht verleend is. Blijkt dat inderdaad zo te zijn, dan kan het zijn dat de patenthouder de claims moet wijzigen. In het ergste geval verliest hij het patent. De tegenstander kan dan de markt op met het product. U kunt zich voorstellen dat de hoorzitting dus een belangrijk moment is. Daar wordt het uiteindelijke oordeel geveld.

Schriftelijke deel van de oppositieprocedure

De procedure begint met het indienen van de stukken door de opposant. Hierin staat wat ze willen aanvechten en op welke grond. Ze leveren daarbij argumenten en bewijsdocumenten aan. Hier mag de patenthouder schriftelijk op reageren. Het Europees Octrooibureau komt daarna met een voorlopige opinie.

Zittingsdag

Aan de dag van de zitting gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. De zitting is een formele aangelegenheid. Het Europees Octrooibureau stelt de voorzitter en een eerste en tweede examiner aan. Zij horen beide partijen en die mogen weer op elkaar reageren. Dit kan zomaar een hele dag of meerdere dagen duren en is behoorlijk intensief.

Er zijn veel documenten waaruit geciteerd wordt, en er zijn soms experts bij die gehoord worden. Zo’n zittingsdag vergt dus veel concentratie en vooral heel veel inhoudelijke kennis van het octrooi met de details van alle claims. Regeren is vooruit zien, dus bij alles wat de tegenpartij zou kunnen inbrengen, moet er een goed tegenargument zijn. Het is daarom belangrijk om de tegenpartij te verrassen en steeds weer met andere invalshoeken te komen.

Als iedereen gehoord is en op elkaar heeft gereageerd dan volgt het oordeel. Dat is het moment waarop u hoort of u uw octrooi in de huidige vorm behoudt. Alleen in hoger beroep kunt u hier nog verder over in discussie.

Rol van de octrooigemachtigde

Zoals u leest staat er bij een oppositieprocedure veel op het spel. U kunt uw octrooi verliezen. En zo komen we op het antwoord op de vraag in de kop: hoe vergroot u de kans om een oppositieprocedure te winnen? Zorg allereerst dat u in de basis een goed octrooi heeft. Dit doet u onder vakkundige begeleiding van octrooigemachtigden.

Ook tijdens de procedure is belangrijk dat u bijgestaan wordt door een ervaren octrooigemachtigde. Hij of zij doet het woord voor u en zorgt dat er op ieder argument van de tegenpartij een octrooitechnisch of juridisch antwoord is.

EP&C heeft ruime ervaring met het voeren van oppositieprocedures met een hoog succespercentage in zowel het verdedigen als aanvallen van een octrooi. Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag verder!

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOIGEMACHTIGDE, OCTROOI, ALGEMEEN, RECHTSPRAAK