Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Een innovatie verbeterd? Vergeet het octrooi niet | EP&C

2023-07 EP&C Blog Een innovatie verbeterd_2_Kolom_356x301Een innovatie is lang niet altijd af als een eerste octrooi is ingediend. Er worden later nog verbeteringen bedacht. Of er worden nieuwe toepassingen bedacht. Zulke doorontwikkelingen kunnen deuren openen naar nieuwe octrooien en de voordelen daarvan. Vergeet bij belangrijke doorontwikkelingen dus niet de mogelijke toegevoegde waarde van een volgend octrooi. 

Meer waarschuwingsborden

Eén enkel basispatent geeft al de nodige bescherming en biedt voordelen. Maar door meer octrooien aan te vragen op uw innovatie wordt de bescherming steeds een stukje sterker. Er staan als het ware meer waarschuwingsborden om een innovatie heen en het wordt steeds lastiger voor concurrenten om uw octrooien aan te vallen of om een workaround te verzinnen. 

Wees alert op verbeteringen

Uitvinders herkennen niet altijd dat een verbetering van een innovatie gepatenteerd kan worden. Ze vinden het logisch dat ze gaandeweg wat aanpassingen maken. Maar wat voor hen een simpele verbetering lijkt, kan toch heel duidelijk een technisch probleem oplossen en daarom in aanmerking komen voor patent. Wanneer er dus een aanpassing wordt gedaan waardoor de innovatie wordt verbeterd of een nieuwe toepassing krijgt, is het goed als er een lampje gaat branden. Check dan bij uw octrooigemachtigde of het zinvol is om een volgend octrooi aan te vragen. 

Voordelen van octrooieren van doorontwikkelingen

Maar een nieuw octrooi kost nog meer tijd en geld, toch? Klopt, maar op den duur betaalt zich dat terug. Bovendien zijn er ook routes om de kosten te spreiden. Zeker voor startups is dit interessant.  De voordelen wegen flink op tegen de nadelen van tijd en geld:

  • Als een concurrent de geldigheid van uw eerste octrooi met sterke argumenten aanvalt, dan kan het zijn dat u dat octrooi verliest. Zijn er echter meerdere octrooien op verschillende verbeteringen van de innovatie, dan blijven er octrooien overeind.
  • De kans dat een concurrent uw octrooien aanvalt wordt kleiner, juist omdat er meerdere octrooien zijn en het moeilijk zal zijn ze allemaal succesvol aan te vallen. Het heeft een afschrikkende werking.
  • Het kan voorkomen dat u uw eigen verbetering niet kunt toepassen, als een ander op hetzelfde idee komt en wel octrooi aanvraagt.
  • Een innovatie die gedekt is door meerdere octrooien is interessanter voor investeerders. Hoe sterker de concurrentiepositie, hoe groter de kans is dat ze hun geld terugverdienen.
  • Patenten kunnen ingezet worden voor een slimme bedrijfsstrategie, en kunnen  belastingvoordeel geven via de Innovatiebox.
  • De originele uitvinding is maximaal twintig jaar beschermd. Met nieuwe octrooien die hierop volgen kan deze maximale beschermingsduur verlengd worden.

Wanneer is iets een doorontwikkeling?

Genoeg voordelen om te blijven innoveren en octrooieren dus. Maar wanneer komt een doorontwikkeling in aanmerking voor patentbescherming? Voor alle octrooien, ook voor een volgend octrooi na doorontwikkeling, geldt dat de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar moet zijn. En dat is misschien al sneller het geval dan u denkt.

We maken het concreet met een voorbeeld. Stelt u zich eens voor dat u bioreactor heeft uitgevonden die kweekvlees laat groeien. Op deze reactor heeft u een octrooi. Het apparaat is in gebruik genomen en doet waar het voor bedoeld was. Het octrooi zorgt ervoor dat een ander niet ook deze reactor kan maken of gebruiken zonder uw toestemming. Vervolgens gaat u verder ontwikkelen en u ontdekt dat met een andere afstelling van de temperatuur en pH-waarde er betere groeicondities ontstaan. Als deze afstelling niet eerder beschreven is, maar wel verrassende voordelen biedt - zoals een verbeterd kweekvlees of efficiëntere productie - dan kunt u hier een octrooi op aanvragen. Dit kan afzonderlijk op iedere doorontwikkeling en zou bouwt u aan een stevige bescherming van uw innovatie. 

Vraagt u zich af wat u het beste kunt doen met doorontwikkelingen? Octrooieren, geheimhouden of misschien nog een andere route? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee. 

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INNOVATIE