Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Stappen­plan voor innoveren en octrooi aanvragen

innoveren en octrooi aanvragenHoe bepaalt u of een octrooi aanvragen zinvol is? Bescherming van een innovatie met een octrooi is vaak heel waardevol, maar er zijn ook andere opties. In dit blog geef ik u een overzichtelijk stappenplan voor uw besluitvorming rondom allereerst innoveren en daarna octrooieren.

1 - Bedrijfsstrategie bepalen

Bepaal wat het verdienmodel is van uw innovatie. Dit is wat u voor ogen houdt wanneer u nadenkt over wel of niet octrooieren.

2 - IP-strategie bepalen

Uw IP-strategie (intellectual property) ondersteunt het verdienmodel. Nu, maar ook in de toekomst. De IP strategie moet uw huidige business zo veel mogelijk beschermen, maar moet dat ook doen als u verder ontwikkelt.

3 - R&D-activiteiten afstemmen

R&D activiteiten stemt u af op uw bedrijfsstrategie en IP-strategie. Niet andersom. Het doel is om innovaties te ontwikkelen waar u in de toekomst een verdienmodel in ziet en die u daarom wilt beschermen.

TIP: Vraag WBSO-subsidie aan voor R&D-projecten. Dit kan bovendien een toegangsticket geven tot de innovatiebox van de Belastingdienst.

4 - R&D resultaten monitoren

Monitor nieuw ontwikkelde concepten om potentieel IP te herkennen. Denk aan opgeloste technische problemen en verbeteringen. Toets deze aan uw IP-strategie.

TIP: Eerst octrooi aanvragen, dan pas publiceren of de markt op gaan. Anders is het NIET nieuw en inventief meer; de voorwaarden voor het verkrijgen van een octrooi.

Beel bij stap 4 - wist u dat

5 - Beslissen: wel of niet octrooieren

Het is duidelijk dat timing van het indienen van een octrooiaanvraag van cruciaal belang is voor een goede bescherming. Als de vinding voldoende uitgewerkt is, dan is de tijd rijp om in actie te komen en daadwerkelijk stappen te ondernemen.

2023-11 EP&C Blog Stappenplan voor innoveren v2

Betrek op tijd een octrooigemachtigde

Zoals u ziet komt er veel bij kijken voordat u besluit tot wel of niet octrooieren. Het begint al bij de keuze waar u wel en niet tijd aan besteedt tijdens het innoveren. En als dat helder is, dan wachten er nog belangrijke vraagstukken over octrooieren. Betrek in een vroeg stadium een octrooigemachtigde bij deze processen. Dit vergroot de kans dat u de juiste beslissingen neemt. Een octrooigemachtigde is zowel technisch als juridisch expert en kan dus vanuit alle oogpunten met u meedenken.

Wilt u van gedachten wisselen over uw IP-strategie? Neem dan contact met me op. Ik denk graag met u mee.

White paper meerwaarde octrooi

Onderwerpen: OCTROOI, GEHEIMHOUDING, PATENT, INNOVATIE, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM, STRATEGIE