Blog

Octrooistrategie werkt kostenbesparend

A clear and bold header

Geschreven door Nyske Blokhuis

2 oktober 2018

    

Octrooistrategie werkt kostenbesparend

Voor een effectieve bescherming is meer nodig dan het laten beschrijven van de uitvinding in een octrooiaanvraag. Zowel voorafgaand aan het opstellen van de octrooiaanvraag als daarna moeten beslissingen worden genomen die direct invloed hebben op de bescherming. Overleg met een octrooigemachtigde levert niet alleen antwoorden op, maar ook kostenbesparing.

Er zijn verschillende partijen die aanbieden om voor relatief geringe kosten octrooiaanvragen op te stellen. De verleiding om je vinding op die manier te laten octrooieren is groot, maar kan tot teleurstelling en hoge kosten leiden.

Multinational of start-up

Dergelijke aanbieders doen precies wat ze beloven, een octrooiaanvraag indienen. Daarmee is een bedrijf, multinational of start-up en alles daartussen, allerminst geholpen. Het gaat erom wat je wilt bereiken met je vinding. Je bedrijfsstrategie kan niet zonder een bijbehorende octrooistrategie.

Octrooi in elk land aanvragen

Alleen al de vraag in welke landen je bescherming wilt is belangrijk. Vaak zijn de ambities groot en nemen bedrijven veel te veel hooi op hun vork. Zo sprak ik onlangs een ondernemer die een indrukwekkende landenlijst voor zijn product had opgesteld. Octrooi aanvragen in elk land zou peperduur gaan worden. In een goede internationale strategie is het niet noodzakelijk in elk land een octrooi te hebben. Afhankelijk van tal van factoren als locatie, markt en productielocaties, kan meestal een beperkt aantal landen al volstaan. Zoals de ondernemer zei: “Hoe langer ik met je spreek, hoe korter de lijst wordt.”

Licentie

Maar ook de vraag of je je octrooi in licentie aan gaat bieden, of dat je zelf je vinding gaat produceren en verkopen, is erg belangrijk. In het eerste geval is het de moeite waard om een zeer ruime aanvraag op te stellen. Wil je je eigen product beschermen, dan kan een gerichte, beperkte aanvraag voldoende zijn. Zo’n aanvraag kost minder, vooral tijdens de verleningsprocedure.

Intellectueel Eigendom vertalen naar de klant

Voor octrooigemachtigden is het de kunst ingewikkelde regelingen rond Intellectueel Eigendom te vertalen naar de taal van de klant. Met openhartig overleg over de te voeren strategie worden vervolgens substantieel kosten bespaard, nu en in de toekomst.

Aanmelden workshop octrooistrategie

Onderwerpen: Octrooi, Column, Innovatie

Nyske Blokhuis

Geschreven door Nyske Blokhuis

Nyske is deskundig, toegankelijk, ondernemend en creatief. “De bescherming van de rechten van cliënten moet zo ruim mogelijk zijn. Daarom ga ik altijd op zoek naar zoveel mogelijk variaties op het nieuwe idee. Want als iets linksom kan, kan het vaak ook rechtsom. En je kunt pas goed met je cliënt meedenken als je zelf net zo enthousiast en gedreven bent.”