Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Vier tips om kosten te besparen bij een octrooi­aanvraag | EP&C

VIER TIPS OM KOSTEN TE BESPAREN BIJ EEN OCTROOIAANVRAAG

Steeds meer bedrijven, ondernemers en uitvinders zien het belang in van een goede octrooibescherming. Toch kiezen ze daar lang niet altijd voor. Financiële overwegingen spelen hierbij vaak een grote rol. Het goed aanvragen en in stand houden van een patent kan inderdaad een flinke investering zijn. Kosten zijn er altijd, maar die kosten kunt u gelukkig wel beperken. Wilt u weten hoe? Met de onderstaande tips doet u het nodige besparende voorwerk.

1. Werk met de Problem Solution Approach

Bij een octrooiaanvraag komt een hoop onderzoek kijken. Uw product moet nieuw en inventief zijn om aanspraak te kunnen maken op een octrooi. Om daar zeker van te zijn, maken we een analyse van alle technieken die er tot nu toe zijn. Daar kunt u heel goed bij helpen. De Problem Solution Approach is een simpel stappenplan waarin u scherp leert formuleren wat de meerwaarde van uw product is en hoe het zich onderscheidt van de markt. Doe als onderdeel van dit stappenplan goed onderzoek naar de reeds bestaande technologie.

Uw gemachtigde doet altijd zelf nog onderzoek, maar u helpt hem hiermee goed op weg.

Lees hier meer over de Problem Solution Approach en download het formulier!

2. Schrijf de aanvraag nooit zelf

Het schrijven van een octrooiaanvraag is de kern van het werk van een octrooigemachtigde. De tekst is datgene wat een aanvraag, en daarmee een patent, goed of slecht maakt. Het zijn juridische documenten, gemaakt om uw product en concurrentiepositie zo sterk mogelijk te maken. Het is geen mooie, maar wel een nuttige tekst, vol lastig leesbare zinnen in dienst van een juridisch doel.

Toch beginnen veel mensen juist hier zelf aan te werken. Er komt dan vaak informatie in de tekst die daar juist uit moet blijven en er ontbreken dingen die er in moeten staan. Het kost een gemachtigde minstens zo veel tijd om zo’n tekst bij te werken tot een goede aanvraag, als dat het kost om die tekst helemaal zelf te maken. Bespaar uzelf de moeite en frustratie en laat dit deel over aan de gemachtigde.

3. Richt u op tekeningen

Waar u de tekst aan een gemachtigde moet overlaten, kunt u mogelijk de tekeningen heel goed zelf verzorgen. Het kan zo maar zijn dat u die zelfs al heeft. Let wel op: net als octrooiaanvragen moeten octrooitekeningen aan de nodige eisen voldoen. Overleg dus eerst met uw gemachtigde wat die eisen zijn en welke tekeningen gewenst zijn en ga daarna aan de slag.

4. Wees concreet in uw wensen

Patenten zijn er in vele soorten en maten. Soms leunt het hele bestaansrecht van een bedrijf op één of enkele technieken. Die technieken wilt u zo goed en lang mogelijk beschermd houden. De aanvraag voor zo’n octrooi benaderen we vaak anders dan een kleine aanpassing in uw productieproces. Dat soort aanvragen zijn meestal eenvoudiger te maken en minder tijdrovend. Ook kan het uitmaken voor welke landen octrooibescherming gewenst is.

Bedenk daarom van tevoren goed wat u van een octrooi verlangt en wees duidelijk naar uw gemachtigde. Zo krijgt u de octrooiaanvraag die kostenefficiënt wordt opgesteld en het beste bij uw octrooistrategie past.

Wilt u weten hoe de kosten voor het aanvragen van een octrooi zijn opgebouwd, klik dan hier

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM