Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Hoe herken ik een uitvinding?

HOE HERKEN IK EEN UITVINDING?

Of het nou een baanbrekend nieuw product is of een slimme aanpassing in uw productieproces, u doet waarschijnlijk vaker octrooieerbare uitvindingen dan u denkt. Een goed beschermde vinding kan van grote waarde zijn voor uw bedrijf. Toch laten veel uitvinders deze kans lopen, omdat ze zich niet bewust zijn van hun eigen inventiviteit. De Problem Solution Approach is een simpel stappenplan dat u helpt om in te zien of uw vinding octrooieerbaar is of niet. Twijfelt u of uw vinding een octrooiaanvraag waard is? Doorloop dan eens deze vijf stappen.

1. Definieer uw uitvinding

Schrijf duidelijk op wat uw vinding precies inhoudt. Let hierbij op dat een octrooi verleend wordt aan uitvindingen die een technische oplossing zijn. Het uitgangspunt is niet wat bereik ik ermee, maar hóe bereik ik dat?

Een voorbeeld: u bedenkt een tractor met rupsbanden. De rupsbanden vergroten de grip op het land, waardoor de tractor beter en efficiënter werkt.

2. Bepaal de huidige stand van de techniek

Om er een octrooi op te krijgen, moet een uitvinding nieuw en inventief zijn. Om dat te kunnen peilen, moet u afbakenen wat de huidige technieken zijn. In het geval van de tractor: tractors met normale banden.

3. Benoem de verschillen tussen uw uitvinding en de huidige techniek

Aan de hand van deze stap kunnen we bepalen hoe uw uitvinding zich onderscheidt. De rupsbanden zijn de vernieuwing ten opzichte van de bestaande tractors met normale banden.

4. Maak duidelijk welk probleem die verschillen oplossen

Hier benadrukt u wat de meerwaarde is van uw product. Dit kan door eenvoudigweg op te schrijven welk probleem uw uitvinding oplost. In het geval van de rupsbanden: het vergroten van de grip.

5. Stel uzelf de vraag: zou een vakman dit probleem op dezelfde wijze oplossen?

Om te beoordelen of uw vinding echt nieuw en inventief is, gaan beoordelaars uit van een fictieve vakman. Het is de vraag of die vakman – met zijn kennis van het vakgebied en de huidige techniek, op basis van logisch nadenken – ook op deze uitvinding kan komen.

Let op: hierbij kijkt de beoordelaar niet alleen naar technieken in uw vakgebied, maar ook naar die van naastgelegen vakgebieden. Rupsbanden zijn heel normaal bij tanks en graafmachines. Als verondersteld wordt dat de vakman met kennis over tractors de techniek van tanks en graafmachines gemakkelijk aan elkaar kan koppelen, kan dit een reden zijn om het octrooi niet te verlenen.

Hier ontstaat echter wel een grijs gebied. Stel: je bedenkt een gelzadel voor een fiets, dan kan een beoordelaar zeggen dat die techniek niet inventief is, omdat dit ook gebruikt wordt bij paardrijzadels. Toch is het niet gezegd dat een vakman op het gebied van fietsen ook verstand heeft van paardrijzadels. Een octrooigemachtigde kan helpen om slim om te gaan met dit grijze gebied.

Octrooiaanvraag

Als uit dit stappenplan blijkt dat uw vinding inderdaad nieuw en inventief is, dan kunt u dit samen met een octrooigemachtigde omvormen tot een octrooiaanvraag. Als uw uitvinding inderdaad beschermd wordt, geeft dit u een sterkere concurrentiepositie en mogelijke financiële voordelen.

Wilt u aan de slag met dit stappenplan? Download dan hier onze handige vragenlijst en neem daarna vooral contact op met één van onze octrooigemachtigden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat u het onderste haalt uit de kennis in uw organisatie.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN