Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Gemachtig­de EP&C geeft niet op en schrijft octrooigeschiedenis

Gemachtigde EP&C geeft niet op en schrijft octrooigeschiedenisDe aanhouder wint. Dat bleek deze week maar weer tijdens een oppositieprocedure die onze octrooigemachtigde, Marcel Kortekaas, voerde voor zijn klant. Hij legde zich niet neer bij de beslissing van het European Patent Office (EPO) om een octrooi te handhaven dat zijn cliënt ernstig in de weg zit. Hij mag nu zijn argument bepleiten bij de Enlarged Board of Appeal; het hoogste rechtsprekend orgaan van het EPO. Een zeldzame gebeurtenis waarmee Marcel letterlijk geschiedenis schrijft. De uitspraak van de Enlarged Board of Appeal vormt namelijk de basis van alle toekomstige octrooiaanvragen.  

Doorgaan waar anderen stoppen

Een octrooi van een ander van tafel krijgen begint altijd met een oppositieprocedure bij het EPO. En meestal eindigt het daar ook. Tenzij je een octrooigemachtigde inschakelt die verder gaat waar anderen misschien opgeven. Door Marcels speurwerk in jurisprudentie, gecombineerd met zijn technische en juridische kennis, komt de zaak nu bij de Enlarged Board of Appeal terecht. Dit gebeurt maar een paar keer paar jaar. Je moet hiervoor namelijk niet alleen een gat vinden in het octrooi van de ander, maar ook in de octrooiwet. En dat is wat Marcel samen met zijn collega Thomas Remmerswaal deed.

Het gat in de octrooiwet

Het gat zit in hoe je naar een octrooi kijkt. Marcel bepleit dat er niet alleen naar de claims – dat wat je uiteindelijk wil beschermen - van een octrooi gekeken moet worden. Hij vindt dat er ook naar de beschrijving gekeken moet worden. Toen de Oppositie Divisie - de eerste instantie om bezwaar te maken - dit niet deed, maakte Marcel de zaak aanhangig bij de Technical Board of Appeal, de tweede instantie. Zij vinden dat zijn standpunt hout snijdt. Onder meer omdat Marcel aantoonde dat er inderdaad jurisprudentie is, van onder andere de rechtsbank die oordeelt over unitaire octrooien, het UPC Court of Appeal. Hierin staat dat er ALTIJD gekeken moet worden naar de beschrijving en niet alleen naar de claims. En zie daar; het gat in de octrooiwet.

Tot het uiterste voor belangen van cliënt

Het gevolg van Marcels vasthoudendheid is dat de zaak later dit jaar voorkomt bij de Enlarged Board of Appeal. Het is hun taak om zich uit te spreken over de toepassing van de Europese octrooiwet. In dit geval dus op het gebied van de beschrijving versus de claims. De stap naar dit orgaan betekent niet dat Marcel gelijk krijgt. Maar het betekent wel dat zijn doorzettingsvermogen leidt tot octrooigeschiedenis, omdat de uitspraak de nieuwe basis wordt voor vergelijkbare gevallen. En daar zijn we bij EP&C natuurlijk best trots op; een octrooigemachtigde die geschiedenis schrijft en die tot het uiterste gaat voor de belangen van zijn cliënten! 

Ben je nieuwsgierig naar de inhoudelijke behandeling van de zitting? IPkat schreef een uitgebreide analyse.

Onderwerpen: OCTROOIGEMACHTIGDE, OCTROOI, ALGEMEEN