Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Dat is pech, belasting­­voordeel weg! | Octrooibureau EP&C

Dat is pech, belasting­­voordeel weg!In korte tijd sprak ik meerdere directieleden van bedrijven die een financiële tegenvaller hadden. Hun bedrijven wisten uitstekend winstgevend te presteren en waren stuk voor stuk net zo innovatief als voorgaande jaren. Toch werden ze geconfronteerd met een uitfasering uit hun Innovatieboxregeling. Hierdoor betalen ze nu fors meer. Regelmatig hoor ik bedragen van meer dan zes nullen voorbij komen. Serieus veel geld! 

Dit heeft niet met onwil aan de zijde van de Belastingdienst te maken. Deze bedrijven voldoen simpelweg niet meer aan het ‘dubbele ticket’ dat tegenwoordig vereist is voor de wat grotere bedrijven.

Dubbel ticket?

Als je tegenwoordig als groter bedrijf gebruik wil maken van de Innovatiebox, moeten de innovaties niet alleen onder WBSO zijn verricht. Er moet ook een octrooi voor worden aangevraagd. Het eerste ticket, de WBSO, is vereist om te waarborgen dat de R&D-activiteit in Nederland plaatsvond. Het tweede ticket, het octrooi, is vereist om te waarborgen dat er sprake is van een innovatie. En dan niet alleen een innovatie binnen het eigen bedrijf, maar één die wereldwijd gezien nieuw en inventief is.

Mijns inziens is de eis van het dubbele ticket terecht. Dit stimuleert namelijk het doen van uitvindingen waarvoor je gedurende twintig jaar een exclusief octrooirecht krijgt. Dit kan bedrijven verder helpen om een voorsprong in de wereld op te bouwen en te behouden.

Octrooi krijgen moeilijk?

In de praktijk blijkt dat veel bedrijven de lat voor zichzelf erg hoog leggen als het aankomt op het al dan niet aanvragen van een octrooi. Dit komt vaak door “hindsight”: nadat je eenmaal kennis hebt genomen van een uitvinding, lijkt deze al snel voor de hand te liggen en kan daardoor te eenvoudig aanvoelen voor een octrooi.

Ten onrechte lijkt de uitvinding dan minder inventief dan ze daadwerkelijk is. Maar kom er maar eens op. Als de uitvinding echt zo voor de hand lag, dan was een ander er toch al lang op gekomen? Gelukkig zijn octrooi-examiners zich hiervan goed bewust. Met een helder geschreven octrooiaanvraag leidt het eerlijke verhaal tot een solide patent, en een terecht eerbetoon aan de uitvinder(s).

Mijn nieuwjaarstip

Dus: het is misschien niet uw grootste hobby om met juridische en belastingzaken bezig te zijn. Toch is de wetenschap dat u duizenden euro’s of zelfs tonnen kunt besparen, terwijl u een alleenrecht opbouwt, hopelijk voldoende motivatie om goed te kijken naar uw innovaties. 

Onderwerpen: ALGEMEEN, WET- EN REGELGEVING