Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | De beste be­scherm­ing­s­­­route: NL-PCT! | Octrooibureau EP&C

De beste beschermingsroute: NL-PCTIk beloofde u in mijn vorige blog meer uitleg over een zeer efficiënte beschermingsroute die door bijna al mijn innovatieve klanten gevolgd wordt. De zogenaamde NL-PCT-route. Deze route is voor zowel grote multinationals, alsook voor MKB, start-ups en zelfs particulieren, een logische en goede keuze.

Wat is de NL-PCT-route?

Laat ik u eerst uitleggen wat de route inhoudt. In een notendop is het een procedure waar u als uitvinder stapsgewijs doorheen kunt gaan en die dan tegen behapbare kosten 2,5 jaar tijd geeft om die landen te kiezen waar u daadwerkelijk octrooibescherming wilt.

Nederlandse prioriteitsoctrooiaanvrage (NL)

Het begint met het opstellen en indienen van een Nederlandse prioriteitsoctrooiaanvraag. Deze mag meteen in het Engels worden ingediend. Vanaf die datum mag u met uw uitvinding naar buiten. U heeft dan een jaar lang het recht om de octrooibescherming uit te breiden naar welk land u maar wilt. In dat jaar krijgt u een officieel nieuwheidsrapport van een op uw vakgebied gespecialiseerde examiner van het Europees Octrooibureau. Dit geeft u een goed inzicht in de nieuwheid en inventiviteit van uw uitvinding.

Internationale vervolgoctrooiaanvraag (PCT)

Er vanuit gaande dat het nieuwheidsrapport positief is en dat de reacties van de buitenwereld op de uitvinding goed zijn, kunt u vervolgens doorgaan met het indienen van een internationale vervolgoctrooiaanvraag. De tekst en tekeningen hiervan mogen daarbij uitgebreid worden met nieuwe uitvoeringsvormen en inzichten over de uitvinding. Ook mag er gereageerd worden op het nieuwheidsrapport. Dezelfde examiner gaat dit vervolgens nogmaals beoordelen en rond dit af met een eindrapport. Dit betekent dat de beoordeling van uw uitvinding met voordeel op één centrale plek gedaan wordt. Het eindrapport wordt in steeds meer landen gerespecteerd en zal daarmee kostenbesparend doorwerken in veel landen waar de octrooibescherming wordt doorgezet.

Wereldwijde dekking

PCT staat voor Patent Cooperation Treaty, oftewel octrooi-samenwerkingsverdrag. Bijna alle landen van de wereld zijn er bij aangesloten. Op dit moment 156 lidstaten. Het geeft u 1,5 jaar extra uitstel van landenkeuze. Met het 1e jaar van de Nederlandse prioriteitsoctrooiaanvraag erbij, in totaal dus 2,5 jaar om te kiezen in welke landen u nou echt octrooibescherming wenst.

Belangrijk: 2,5 jaar ondernemersruimte

Waarom is de NL-PCT-route nou zo belangrijk? Ik leg het u uit aan de hand van een voorbeeld. Stel u heeft een briljant energiebesparend idee voor in een kas, of een oplossing voor verdere stikstofreductie in de landbouw. Beide erg actueel in deze tijd. Het octrooisysteem dwingt u dan om eerst octrooibescherming te regelen, voordat u hier in alle openheid met anderen over mag gaan praten, en voordat u het in de praktijk mag gaan testen. Polsen of de markt er warm voor loopt, kan dus niet eerst. De tijd lijkt rijp voor zo’n innovatie, maar feitelijk gezien weet u op dat moment nog helemaal niet of de markt enthousiast op uw uitvinding zal gaan reageren. Ook weet u nog niet of een ander wellicht op hetzelfde lumineuze idee is gekomen. De tijd is er immers rijp voor. Heel veel geld uitgeven aan wereldwijde octrooibescherming is dan nog niet te verantwoorden. De kosten gaan zoals gebruikelijk voor de baten uit.

De 2,5 jaar bedenktijd die de NL-PCT-route u biedt, is cruciaal. U geniet vanaf het allereerste begin meteen al een aanzienlijke mate van octrooibescherming, maar heeft nog geen torenhoge kosten. En 2,5 jaar later verdient u hopelijk veel geld aan de uitvinding, en zal de landenkeuze meer een kosten-baten analyse kunnen zijn.

Topkwaliteit

En minstens zo belangrijk: juist in het 1e jaar dat u uw uitvinding gaat testen en er met anderen over praat, komen er veel creatieve extra’s bovendrijven. Zo wordt uw innovatie nog completer. Deze nieuwe inzichten en verbeteringen kunt u dan met voordeel een plek geven in de internationale vervolgoctrooiaanvraag. De octrooibescherming wordt daarmee nog robuuster.

In de 1,5 jaar durende PCT-procedure kunt u vervolgens in samenspraak met de examiner toewerken naar een positief eindrapport met betrekking tot de octrooieerbaarheid. Hiermee kunt u met topkwaliteit octrooibescherming de exclusiviteit in andere landen gaan regelen. Dit zal er toe bijdragen dat het voor al uw concurrenten overduidelijk is dat ze ver weg moeten blijven van het gaan namaken van uw uitvinding.

No guts, no glory

Bij een goede uitvinding zijn er geen garanties op succes. Toch is het goed om er vol voor te gaan. Ook in onzekere tijden, waarin een economische recessie dreigt, en energiebronnen onbetaalbaar worden. Daarvoor is bij uitstek de NL-PCT-route in het leven geroepen. Deze route geeft u veel tijd om stap voor stap te beslissen wat verstandig is voor uw uitvinding, terwijl u in de tussentijd zicht krijgt op de commerciële potentie en de octrooieerbaarheid! Veel informatie dit keer, maar wel belangrijk. Volgende keer weer een oud octrooi uit de tuinbouw :)

 

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, PATENT, INNOVATIE