Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Octrooien en China: Samen uit, samen thuis (3) | EP&C

Deel 3

Octrooien en China: Samen uit, samen thuis (3)EP&C China 3_2_Kolom_356x301Eind oktober bezocht de medeoprichter en grote man achter Alibaba, Jack Ma, de Nederlandse tuinbouwsector. Slimme kerel die Ma. Eerst is hij steenrijk geworden met zijn internetbedrijven en nu laat hij zijn oog vallen op de innovatieve Nederlandse tuinbouw. Wat had ik die graag willen ontmoeten. En wat jammer dat bepaalde media dit meteen negatief menen te moeten framen. Wat te denken van de krantenkop: ‘Steelt’ Chinese topman Alibaba geheimen van Westlandse glastuinbouw? In deel 3 van dit blog leg ik u uit hoe een passende beschermingsstrategie richting China er tegenwoordig het beste uit kan zien.

Dagelijkse octrooipraktijk mbt China

Mijn dagelijkse praktijk laat inmiddels alweer meerdere jaren de volgende werkelijkheid zien: Op steeds meer vakgebieden komen er tegenwoordig zeer aansprekende uitvindingen uit China. Deze worden steeds vaker goed beschermd middels eigen octrooirechten. Octrooirechten worden ook in China zelf steeds beter gerespecteerd. Hiervoor kan een duidelijke vermelding van het feit dat een uitvinding in China beschermd is veelal volstaan. Mocht dat onverhoopt een keer niet het geval zijn, dan is een ‘vriendelijke’ waarschuwingsbrief vaak al afdoende. Mocht ook dat niet helpen dan is het inmiddels goed mogelijk om in China octrooi-inbreuk aan te pakken via één van de drie gespecialiseerde octrooirechtbanken.

Niet beschermen, risicovol

Natuurlijk is het ook een legitieme keuze om China met uw uitvinding te veroveren zonder daarbij in China octrooi aan te gaan vragen. Dit kan bijvoorbeeld door cruciale kennis daarover zoveel mogelijk geheim te proberen te houden. In veel gevallen zal geheimhouden echter niet of nauwelijks mogelijk zijn, en kan de uitvinding relatief eenvoudig door reverse engineering achterhaald worden.

Octrooibescherming is dan niet iets wat in China achteraf nog geregeld kan worden. In verband met rechtszekerheid van derden dient dit te worden opgestart voordat u met de uitvinding in de openbaarheid treedt. Zonder octrooibescherming in China, staat het een ieder vrij om uw uitvinding in China te gaan namaken, produceren, verkopen of gebruiken. Er zal dan volledig op prijs, kwaliteit, en dienstverlening geconcurreerd moeten worden.

Het kan dan voorkomen dat u in China plotsklaps geconfronteerd wordt met een exclusief Chinees octrooirecht van een ander, voor nota bene uw eigen uitvinding of een verbetering daarop. Dit is volstrekt legitiem mits de door de ander geclaimde uitvinding maar voldoet aan het wereldwijde nieuwheidsvereiste. Dit zou er dan zelfs toe kunnen leiden dat u uw eigen uitvinding of verbetering daarop niet meer mag gaan vercommercialiseren in China.

Beschermingsstrategie 2.0 voor China

Veel van mijn bestaande cliënten zijn zich inmiddels terdege bewust van de kansen en bedreigingen vanuit China op beschermingsgebied. Zij beginnen veelal met het optuigen van octrooibescherming voor de Nederlandse thuismarkt. Indien vervolgens de signalen goed zijn, zowel vanuit de markt alsook vanuit de octrooiverleningsinstantie, dan wordt de octrooibescherming vaak doorgezet naar andere landen. Op de eerste plaats staat hierbij Europa. De US staat nog altijd op de tweede plaats.

Wat velen zich misschien niet beseffen is dat China met stip op de 3e plaats staat van meest gekozen landen! Oftewel nog voor landen als Australië, Canada, Japan, Korea, Rusland, etc.

En met goede redenen, want deze Chinese octrooibescherming blijkt deze cliënten geen windeieren te leggen:

  • Ze verkrijgen er een exclusief alleenrecht voor de enorme markt die China zelf is mee. Dit exclusieve alleenrecht geldt dan voor zowel het (laten) produceren, bouwen, installeren, verkopen en bedrijfsmatig gebruiken in China zelf.
  • Het zorgt ervoor dat hun uitvinding ook niet in China geproduceerd mag gaan worden door anderen, zelfs niet als dit alleen voor export naar andere landen buiten China zou zijn.
  • Het zorgt ervoor dat het een stuk eenvoudiger en veiliger geworden is om met meerdere producenten en/of marktpartijen in China in gesprek te gaan over hun uitvinding en om daarbij alvast in het octrooi vast gelegde kennis te gaan uitwisselen. In plaats van eerst te vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, kunnen zij nu vertrouwen op hun eigen Chinese octrooirecht. Ook na het delen van kennis over hun uitvinding, blijven zij daarmee volledig in controle over wie wat wel en niet in China mag gaan doen met hun uitvinding.
  • Het helpt voorkomen dat een concurrent, producent of marktpartij zelf een exclusief Chinees octrooirecht voor de uitvinding gaat proberen aan te vragen, dat anders zelfs tot een blokkade van de eigen uitvinding zou kunnen gaan leiden.
  •  Het draagt bij aan innovatieve uitstraling en onderscheiding ten opzichte van concurrerende producten, installaties of werkwijzen.
  • Het geeft mogelijkheid tot licentiëring om ook op deze wijze geld te kunnen verdienen aan de uitvinding.

Drie beschermingsopties voor octrooi in China

De voordelen van een eigen Chinees octrooirecht zijn dusdanig groot, dat ze terdege overwogen dienen te worden. Weet daarbij dan dat er in China drie opties bestaan om uw uitvinding te beschermen:

  1. Invention patent;
  2. Utility patent; en
  3. Design patent.

Elk met zijn eigen eisen, beschermingsomvang en kostenplaatje. Ze mogen ook naast elkaar tegelijkertijd worden aangevraagd.

De 1e is voor volwaardige uitvindingen die zowel een toets van nieuwheid als inventiviteit moeten kunnen doorstaan. De 2e is voor verbeteringen die nieuw zijn maar slechts een geringere inventiviteit hoeven te hebben. De 3e is voor uiterlijke vormgeving. Voor de 2e en 3e geldt bovendien dat het goedkope en snelle registratie-octrooirechten zijn.

De indieningskosten voor elk van deze drie verschillen. Een Chinees design patent is bijvoorbeeld al te verkrijgen vanaf €1600,-. Dit design patent kan dan maximaal 15 jaar van kracht zijn en geeft in ieder geval bescherming tegen slaafse nabootsing, en indien tactisch opgesteld, ook nog tegen belangrijke varianten.

Indien meer beschermingsomvang gewenst is kan worden gekozen voor het Utility patent of voor het Invention patent.

Blijf innoveren

De periode van alleenrecht in China kan u een belangrijk concurrentievoordeel geven. Maar blijf daarna innoveren! Zorg dat u vooroploopt binnen uw sector. Ontwikkel slimme oplossingen voor problemen en bescherm deze vervolgens weer optimaal, zodat ook na afloop van de maximale beschermingsduur u zich weer verzekerd weet van een nieuwe periode van exclusiviteit.

Onderwerpen: tuinbouwtechnologie, OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, CHINA, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM