Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Octrooien en China: Samen uit, samen thuis (2) | EP&C

Deel 2

Octrooien en China deel 2Eind oktober bezocht de medeoprichter en grote man achter Alibaba, Jack Ma, de Nederlandse tuinbouwsector. Slimme kerel die Ma. Eerst is hij steenrijk geworden met zijn internetbedrijven en nu laat hij zijn oog vallen op de innovatieve Nederlandse tuinbouw. Wat had ik die graag willen ontmoeten. En wat jammer dat bepaalde media dit meteen negatief menen te moeten framen. Wat te denken van de krantenkop: ‘Steelt’ Chinese topman Alibaba geheimen van Westlandse glastuinbouw? In deel 2 van dit blog leg ik u uit waarom dit mijns inziens onterecht is. Er bestaan ook op mijn vakgebied hardnekkige vooroordelen over China, waar ik graag een tegengeluid tegenover wil zetten.

Vooroordeel 2

Het tweede vooroordeel is dat het geen zin zou hebben om als Westers bedrijf in China octrooi aan te vragen. Het zou weggegooid geld zijn, omdat ze in China de uitvinding toch wel zouden gaan kopiëren en daarbij vervolgens eventuele octrooirechten niet zouden respecteren. Toch laat de werkelijkheid ook hier een ander realiteit zien.

IP-5 samenwerking

De 5 meest toonaangevende octrooiverlenende instanties van de wereld zijn: 

  • het Amerikaans Octrooibureau (USPTO)
  • het Chinees Octrooibureau (CNIPO)
  • het Europees Octrooibureau (EPO)
  • het Japans Octrooibureau (JPO)
  • het Zuid-Koreaans Octrooibureau (KIPO)

EPO

Deze werken inmiddels al weer vele jaren met elkaar samen aan harmonisatie, verbetering van kwaliteit, dienstverlening en efficiency.

Patent Prosecution Highway (PPH)

De IP-5 hebben een belangrijke octrooisnelweg aangelegd door octrooiaanvragers de mogelijkheid te bieden om de verleningsprocedure te bespoedigen. Dit kan door de verschillende octrooiverlenende instanties gebruik te laten maken van het als eerste opgestelde nieuwheidsrapport cq octrooieerbaarheidsonderzoek. Dit leidt tot meer uniformiteit in beschermingsomvang, en ook niet onbelangrijk tot besparing van kosten bij octrooihouders en verlaging van werkdruk bij examiners.

Hieronder is te zien hoeveel gebruik er inmiddels al wordt gemaakt van dit soort PPH-verzoeken in China onder gebruikmaking van het werk van examiners uit Europa, Japan, de US en Zuid-Korea:

grafiek 1 chinagrafiek 2 china

Gebleken is bovendien dat dit de verleningsprocedure in China aanzienlijk helpt te verkorten.

Gespecialiseerde rechtbanken

China heeft ook op het gebied van haar octrooirechtspraak grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo zijn er in China 3 gespecialiseerde octrooirechtbanken die inbreukzaken behandelen, te weten in Beijing, Shanghai en Guangzhou. In elk van deze steden ben ik inmiddels geweest!

Bij deze gespecialiseerde octrooirechtbanken zijn vorig jaar meer dan 3000 octrooikwesties aanhangig gemaakt. Slechts 10% daarvan was aanhangig gemaakt door een Westers bedrijf. De meeste geschillen gingen tussen twee Chinese bedrijven onderling. Het aantal veelal technisch en (octrooi)juridisch geschoolde rechters is dusdanig hoog dat ze circa 80 octrooirechtszaken per rechter per jaar te behandelen hebben.

grafiek 3 china

De meeste van deze geschillen eindigden in een schikking. Van die zaken waarvoor door de rechtbank een uitspraak moest worden gedaan, is uit analyse gebleken dat Westerse bedrijven daarbij zeker niet hoeven te vrezen dat de Chinese wederpartij om enigerlei reden bevoorrecht zou worden. Daarvoor is het aantal zaken waarbij het Westerse bedrijf aan het langste eind trekt eenvoudigweg te hoog (tot meer dan 70%). Zie: How-do-foreign-parties-really-fare-in-Chinese-patent-litigation.

Eigen ervaring

Zelf heb ik ook een octrooirechtzaak voor een MKB-bedrijf in China gehad waarbij er niet geschikt kon worden, en we tot het bittere einde door moesten vechten. Ik moet zeggen dat mijn ervaring daarbij positief was, en dat we deze eenvoudiger, sneller en goedkoper hebben weten te winnen dan ik voor mogelijk had gehouden.

Belangrijkste toen was een inbreukverbod en dat de productiemallen werden vernietigd (het betrof een meervoudig kunststof spuitgietproduct), zodat er in de toekomst niet opeens weer ergens anders inbreuk voor hetzelfde product zou kunnen gaan optreden. Van een serieuze schadevergoeding was toentertijd helaas nog geen sprake. Afgelopen juni 2021 zijn de mogelijkheden daarvoor echter verder verruimd en kan er nu naast gederfde inkomsten ook een aanzienlijke schadevergoeding worden geëist en toegewezen.

Tijd voor een herziening

Een Chinees octrooi aanvragen en verleend krijgen is grotendeels geharmoniseerd met zoals wij dat in de rest van IP-5 ook kennen. Het Chinese Octrooibureau doet daar kwalitatief zeker niet voor de anderen onder, en gaat eveneens zeer nauwgezet en professioneel te werk. Daarnaast is het goed mogelijk om in China octrooi-inbreuk aan te pakken. in China zeker zin. Er wordt door gespecialiseerde ervaren rechters op inhoud octrooirecht gesproken zonder aanziens des nationaliteit.

Als je daarbij bedenkt dat het om grote aantallen gaat, stijgt mijn bewondering en respect voor hoe snel China dit tot stand heeft weten te brengen. China is niet alleen snel aan het transformeren naar een zelf-innoverende natie, maar biedt Westerse bedrijven daarbij dezelfde rechtszekerheid zoals de innovatieve Chinese bedrijven die ook in het Westen mogen verwachten en krijgen. En daar past een stemming makende krantenkop als aan het begin genoemd niet meer bij.

De volgende keer gaan we verder met een herziene beschermingsstrategie voor China. Voor de nieuwsgierigen: luister naar dit Radiofragment BNR Nieuwsradio. waar ik de eer had om als China-octrooideskundige aan te mogen schuiven met als onderwerp: Octrooibeleid van Chinese bedrijven steeds serieuzer. Zelf innovaties ook in China goed gaan beschermen van nog groter belang!

New call-to-action

Onderwerpen: tuinbouwtechnologie, OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, CHINA, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM