Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Harde bescher­ming van software | Octrooibureau EP&C

Harde_bescherming_van_software.jpg

Claimen en beschermen van het intellectueel eigendom op software is een uitdaging. Als baken kan dienen dat de software een nieuwe technische oplossing voor een technisch probleem moet bieden om voor octrooiering in aanmerking te komen.

Het Europees Octrooibureau hanteert duidelijke regels om te beoordelen of een uitvinding voor een octrooi in aanmerking komt. Je uitvinding moet nieuw en inventief zijn, maar ook een technische oplossing bieden voor een technisch probleem. Dit is altijd een belangrijk aandachtspunt als het om software gaat. Er is vaak helemaal geen technisch probleem, maar een administratief, zakelijk of financieel probleem, waarbij een computersysteem op voor de hand liggende wijze wordt gebruikt.

Rekenproces pc

De meeste software die wordt ontwikkeld, ondersteunt bedrijfsprocessen en zakendoen. Nuttig, maar meestal niet technisch en dus te ‘soft’. Er wordt dan ook in Europa nauwelijks octrooi op verleend. Het verwerken en verzamelen van niet-technische data, tegenwoordig vaak via een app, heeft veel nut, maar er wordt meestal geen technisch probleem mee opgelost. Anderzijds is bijvoorbeeld wel een octrooi mogelijk op software die het rekenproces van je pc versnelt, of toegang tot specifieke data beveiligt en controleert. Want dat is dan weer wel een technische oplossing voor een technisch probleem.

Abstracte ideeën

Lange tijd heeft de Verenigde Staten zich een stuk ruimhartiger en liberaler opgesteld als het om beschermen van software ging. Zogenoemde business methods (manieren om zaken te doen en geld te verdienen) kwamen voor octrooiering in aanmerking. Totdat de claims van de octrooiaanvraag zo abstract werden dat men zich afvroeg of dit nog wel binnen de grenzen van het octrooisysteem kon vallen. Met als gevolg dat ook de VS nu meer nadruk op de technische component als eis voor het octrooi stelt. Dus ook daar geen octrooien meer op abstracte ideeën, zelfs niet als daar een technisch systeem zoals een computer aan te pas komt. Deze verandering heeft flinke gevolgen, want sommige in het verleden verleende octrooien zijn naar de huidige maatstaven niet meer geldig.

Geheimhouden

Kortom, octrooieren van software is geen piece of cake. Zijn er dan andere manieren om te voorkomen dat anderen er met jouw software vandoor gaan? Jazeker. Geheimhouden, bijvoorbeeld. Door de toegang tot de software onmogelijk te maken. Je ziet van buitenaf dat het werkt, maar je ziet niet hoe.

Enen en nullen 

Auteursrecht biedt enig soelaas om software te beschermen. Auteursrecht kan het letterlijke computerprogramma en de user interface beschermen. Software is uiteindelijk een verzameling instructies of een reeks van enen en nullen. Letterlijke bescherming daarvan is nuttig, maar je kunt vaak dezelfde functionaliteit ook met andere instructies dan wel een andere reeks van enen en nullen bereiken. Het probleem is dat software ook een complexere, conceptuele functie op hoger niveau heeft. Om deze functie hard te beschermen is het octrooirecht vele malen krachtiger. Alleen, dan moet die software dus wel een technisch probleem op een technische manier oplossen. Het blijft een uitdaging.

Van gedachten wisselen met Holger Seitz over software en octrooien? Dat kan via e-mail.

Onderwerpen: SOFTWARE, OCTROOI, COLUMN, ELEKTROTECHNIEK, INNOVATIE