Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Flinke stijging octrooien, hoe zit dat voor High Tech? | EP&C

High Tech octrooienRecent maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de cijfers over octrooiaanvragen in 2020 bekend. Het opvallendste cijfer: een stijging van bijna 13% in het aantal Nederlandse octrooiaanvragen ten opzichte van 2019. Een andere opvallende statistiek is het grote aandeel dat buitenlandse partijen hebben in het totale aantal aanvragen. Dat getal steeg van 451 naar 816, wat een kwart is van alle aanvragen vorig jaar. Deze groei in het aantal octrooiaanvragen en de bemoeienis van buitenlandse spelers maakt de kans dat u als innovatieve ondernemer inbreuk pleegt steeds groter. Des te belangrijker wordt de zogeheten Freedom to Operate studie.

Maar voordat ik die studie uitleg, is het misschien goed om nog een iets beter beeld te schetsen van die buitenlandse bemoeienis. Op basis van de cijfers van de RVO is het nog niet voor alle aanvragen te zeggen wat voor soort aanvragen het zijn en wie erachter zit. Het European Patent Office, dat alle Europese aanvragen bijhoudt, biedt echter iets meer informatie.

Belangrijke spelers in de high tech

Hun jaarlijkse rapport laat per sector zien uit welke landen de meeste aanvragen komen. Een groot deel van de high tech innovaties zit vermoedelijk in de categorie digital communications en daar is een groei te zien in het aantal aanvragen vanuit China. Aangevoerd door Huawei is het totale aantal aanvragen door Chinese partijen in deze categorie net zo groot als het totaal door Europese partijen.

Wat betekent dit voor u?

In de kern betekent dit dat uw markt competitiever wordt. Zeker in een sector waarbij intellectueel eigendom zo belangrijk is, is het gevolg dat u steeds minder ruimte heeft om te innoveren. Hoe meer spelers, hoe meer octrooien, hoe groter de kans op inbreuk. En dat pleegt u eerder dan u denkt. Hoe dat werkt, is het best uit te leggen aan de hand van een fiets. 

Hoe werkt inbreuk?

Stel: fabrikant X octrooieert een fiets zonder zadel en u ontwikkelt daarna een fiets met zadel. Uw idee is nieuw en inventief, dus krijgt u een octrooi op het product. Toch mag u de fiets met zadel niet zomaar produceren. U pleegt namelijk alsnog inbreuk op het octrooi van fabrikant X: de fiets zonder zadel. Zonder hen geen fiets, en dus ook geen fiets met zadel. Pas als u hier onderling afspraken over maakt, bijvoorbeeld door het afnemen van een licentie op de fiets zonder zadel, mag u de fiets met zadel verkopen.

Freedom to Operate

Een Freedom to Operate studie bepaalt hoe uw idee zich verhoudt tot innovaties van concurrenten en of die al zijn beschermd. De studie bekijkt dus of er in uw markt fietsen zonder zadel geoctrooieerd zijn en door wie. Uit de jaarcijfers blijkt dat er daar, zowel in het algemeen als waarschijnlijk ook binnen de high tech industrie, steeds meer van zijn. De kans dat u rekening moet houden met andermans intellectueel eigendom groeit.

Dus als u bezig bent met nieuwe innovaties, zorg dan dat u goed in kaart brengt of u zich met uw idee niet in andermans vaarwater bevindt. Schakel daarom in een vroeg stadium een octrooigemachtigde in die alle databases voor u doorzoekt en met die Freedom to Operate studie kan aangeven waar de mogelijkheden en beperkingen voor uw innovatie liggen.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, HIGH-TECH