Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Inrichten van een IP-team. Alleen R&D? Niet doen!

Inrichten van een IP-team.jpgVeel technische bedrijven hebben een afdeling Research & Development (R&D). Hier wordt volop uitgevonden en ontwikkeld. Vaak zijn zij ook belast met het beheren van het Intellectual Property (IP). Logisch natuurlijk dat deze techneuten tegelijkertijd de IP-afdeling bemannen. Toch?

Nou, eigenlijk niet. Ik ben ervan overtuigd dat je dan juist kansen laat liggen.

Waarom?

Het aanvragen van IP is geen doel op zich. IP is een middel om de doelen van de organisatie te behalen. Daarmee zijn meerdere geledingen van een bedrijf gemoeid. Je laat kansen liggen als je deze geledingen niet laat meedenken over IP.

Want IP gaat niet alleen over het vastleggen van uitvindingen. Het gaat over het combineren van de behoefte in de markt met technische mogelijkheden. Het gaat over het oplossen van problemen die een efficiëntie-voordeel opleveren. Het gaat om jouw unieke oplossing aantrekkelijk te maken in de markt. Het gaat om het laten renderen van geld. Kortom, het gaat over het strategisch inzetten van IP-kennis.

Het zou dus onverstandig zijn om al deze verantwoordelijkheden neer te leggen bij een afgevaardigde van de R&D afdeling.

Ideale IP-afdeling = multi-disciplinair

Wat mij betreft bestaat het ‘winning IP-team’ uit een multi-disciplinaire groep van medewerkers met kennis op het gebied van:

  • de markt --> afdeling Sales
  • visie en strategie van het bedrijf --> een Directielid
  • de bestaande technische innovaties van het bedrijf --> een R&D-er
  • commercie --> een Marketeer

Sales, de voelsprieten van je organisatie

Dagelijks praten vertegenwoordigers met klanten; horen ze waar behoefte aan is; zien ze op beurzen wat de nieuwste features zijn. Maar weinig medewerkers hebben beter zicht op waar de concurrent mee bezig is.

Zo kan een salesmedewerker goed in de gaten houden of je concurrent inbreuk maakt op jouw octrooien, of al vroeg signaleren welke kant het product van de concurrent opgaat. Een schat aan informatie waar je wellicht als IP-team op in wilt spelen.

Directielid, de stuurman

Octrooien zijn waardevol, maar zijn tegelijkertijd een kostenpost voor het bedrijf. Voor het maken van keuzes is toekomstvisie onontbeerlijk. Wat is het budget voor de komende twee jaar? Welke patenten kunnen het onderscheid maken ten opzichte van de concurrentie? Welke bedrijfsonderdelen zijn minder winstgevend en loont het wellicht niet meer om de bijbehorende patenten in stand te houden?
Regeren is vooruitzien, ook voor het IP-team. Een directielid dat weet welke kant de organisatie op gaat en de knopen doorhakt, is een belangrijk onderdeel van het IP-team.

Marketeer, vertaler van techniek naar klant

Zelfs wanneer je product superieur is aan dat van je concurrenten, is dat nog geen garantie op succes. Uiteindelijk tellen de voordelen van jouw product alleen als de afnemers ze ook ziet en er de meerwaarde ervan herkent.

De vertaalslag van een superieur product naar klantvoordeel wordt gemaakt door de marketeers. Het is belangrijk dat zij goed begrijpen wat er uniek (en beschermd) is aan het product. Omgekeerd begrijpen marketeers vaak de doelgroep beter dan de technisch onderlegde R&D-er. Dat kan ter inspiratie dienen bij nieuwe uitvindingen.

R&D-er, de motor achter je innovatie

Uiteraard mag de specialist op het gebied van de eigen innovaties niet ontbreken. Deze persoon weet welke onderscheidende uitvindingen er al in huis zijn, en staat midden in het onderzoek. Zonder R&D is je bedrijf niet meer dan een verkooporganisatie en ben je de voorsprong op je concurrenten al snel kwijt.

Dus mijn advies voor het inrichten van een IP-team: kom bij elkaar, laat de kruisbestuiving haar werk doen en pluk de vruchten van een goed ingericht IP-beheer. Een weldaad voor uw bedrijf!

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, INNOVATIE, TIPS