Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Maak Intellec­tueel Eigendom onderdeel van uw bedrijfsstrategie

20-06-bedrijfsstrategie_2-kolomMaak Intellectueel Eigendom onderdeel van uw bedrijfsstrategie

“Octrooien zijn ingewikkeld en duur.” Het is het vooroordeel dat ik het vaakst moet ontkrachten. Ik begrijp heel goed dat beginnende, groeiende organisaties het opbouwen van een octrooiportefeuille als een drempel ervaren. Toch hoor ik deze klachten ook bij grotere, gevestigde partijen. Het is meestal een teken dat die organisaties het beleid rondom intellectueel eigendom op de verkeerde manier organiseren. Het duidt op kortetermijndenken, waar octrooien juist onderdeel zouden moeten zijn van een langetermijnvisie. Onlangs schreef ik voor vakblad Metaalnieuws hoe een bedrijf zich vanuit die visie tekortdoet. Ook hier leg ik dat graag nog eens uit.

Goed ingezet Intellectueel Eigendom

De aanvraagprocedure van een octrooi duurt meer dan een jaar, maar wat als u die periode naast de totale beschermingsduur legt? U moet een aantal keuzes maken, maar als het patent eenmaal verleend is, heeft u daar tot twintig jaar profijt van. De beslissingen over Intellectueel Eigendom worden echter lang niet altijd gemaakt door mensen die zo ver vooruitkijken. Directie, management en andere afdelingen die de lijnen uitzetten, zijn vaak minimaal betrokken bij het vastleggen van Intellectueel Eigendom. Dat is wat mij betreft een gemiste kans. [lees hier hoe u een IP-team inricht].

Daarnaast bestaat de aanvraag van een octrooi uit een aantal financiële componenten. Die tellen op, dus u betaalt een aanzienlijk bedrag. Maar hoe verhoudt dat bedrag zich tot de opbrengsten? Goed ingezet Intellectueel Eigendom kan u op de lange termijn een monopoliepositie opleveren in uw markt. Of een grote bron van inkomsten worden dankzij verleende licenties. Ook geeft het u het recht om concurrenten aan te spreken op inbreuk en kunt u dus de bewegingsvrijheid van anderen op de markt beperken. Het is misschien lastig om dat recht van tevoren af te zetten tegen de kosten voor een octrooi, maar waardevol is het zeker.

IE inbedden in bedrijfsstrategie

“Octrooien zijn ingewikkeld en duur” gaat uit van een visie die niet verder kijkt dan een jaar of twee. Het wordt losgekoppeld van zaken als productontwikkeling, verwachtingen in de markt en internationale ambities. Juist die elementen zijn de hoeksteen van goed IE-beleid. Hoe beter dat beleid aansluit op uw visie en ambitie, hoe waardevoller uw octrooiportefeuille wordt voor uw organisatie.

De aanvraag van een enkel patent kan ingewikkeld en duur voelen. Maar een goed octrooi staat voor veel meer dan zorgen dat niemand anders iets mag namaken. Het is geen doel, maar een middel. Een middel om uw positie te verstevigen, om beleid uit te rollen en te groeien. Bedrijven die dat inzien, die Intellectueel Eigendom inbedden in hun strategie, halen veel meer rendement uit octrooien.

Dus is een octrooi ingewikkeld en duur? Dat hangt er helemaal vanaf hoe u het benadert. Soms is de procedure ingewikkeld, maar daarom zijn er octrooigemachtigden om u te helpen. Ook zijn er e-books, brochures beschikbaar zodat u voldoende kennis heeft om de juiste keuzes te maken. Voor de rest is de belangrijkste vraag: staart u zich blind op de factuur die u kunt verwachten of kijkt u vooruit naar wat die investering kan opleveren?

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, PATENT, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM, LICENTIE, STRATEGIE