Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Patent-jargon waar ik niet onderuit kom | Octrooibureau EP&C

Patent-jargon-waar-ik-niet-onderuit-kom.pngElke branche heeft zijn eigen beroepstaal. Het is de uitdaging om hier niet in door te slaan. Met mijn collega-vakgenoten is het niet zo’n probleem als de gesprekken doorspekt zijn met jargon. Anders is het als ik met ’buitenstaanders’ praat. Ik moet dan alert blijven dat ik te begrijpen blijf.

Het lukt het niet altijd om alle vaktaal te vermijden. Zo zijn er woorden die ik misschien wel in elk gesprek gebruik en onbekend zijn voor mijn toehoorder(s).

Dit is mijn top 3 patent-jargon, met uitleg voor de nieuwkomer. Dan bent u alvast voorbereid!

1. Conclusie en claim

Over deze woorden ontstaat altijd verwarring. Het hoofdstuk genaamd ’conclusies’ is het belangrijkste onderdeel van een octrooiaanvraag. In tegenstelling tot wat u zou denken, gaat het niet om een slotsom of eindoordeel maar wordt hier uw uitvinding het meest beknopt en puntsgewijs omschreven in conclusie 1, conclusie 2 etc.

Om verwarring te voorkomen, wordt soms het woord ’claims’ gebruikt; het Engelse woord voor ’conclusie’. Echter, in de volksmond wordt dit geïnterpreteerd als ’schadeclaim’.

Wij vervangen hier dus het ene jargonwoord door het andere. Daar wordt het voor de nieuwkomer niet duidelijker op!

2. Prioriteitsjaar

De datum waarop u een octrooiaanvraag indient, is de eerste dag van het prioriteitsjaar. Het prioriteitsjaar is het jaar daarop volgend.

Wat is het voordeel van een prioriteitsjaar? U kunt gedurende 12 maanden uw octrooi aanvragen in verschillende landen waarbij de datum van uw eerste octrooiaanvraag aangehouden wordt.

En dat is een voordeel?

Jazeker! Want als er geen prioriteitsjaar zou bestaan, dan zou u op één moment in álle landen waar u dat wenst de octrooiaanvragen moeten indienen. Stel dat de prioriteit niet zou worden erkend en u op 23 mei 2017 een octrooi aanvraagt in Nederland. Als u dit één dag later ook in Frankrijk doet, dan is de uitvinding in Frankrijk niet meer ‘nieuw’. Nieuwheid is namelijk één van de eisen voor het verkrijgen van een octrooi

Het prioriteitsjaar geeft u dus een jaar de tijd om te bepalen of u uw octrooirechten ook elders wilt vestigen. In dit jaar ontvangt u een nieuwheidsrapport waarin de kansen op een octrooi zijn onderzocht. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u uw octrooiaanvraag intrekt of doorzet in één of meerdere landen.

U kunt een prioriteitsjaar als het ware zien als één jaar extra bedenktijd voor het al dan niet doorzetten van uw octrooiaanvraag in andere landen.

3. PCT

PCT staat voor Patent Cooperation Treaty. Dit is een verdrag dat tussen zo’n 150 landen is gesloten. Met een PCT-aanvraag heeft u - vanaf het moment van de eerste indiening - 30 maanden te tijd om uw definitieve landenkeuze te bepalen.

Deze periode kunt u bijvoorbeeld gebruiken om:

  • Investeerders te zoeken
  • De octrooieerbaarheid te onderzoeken
  • Commerciële kansen in kaart te brengen

De PCT-aanvraag is zeer populair. Het gros van onze klanten kiest hiervoor. Het biedt voordelen die handig zijn bij het ondernemen. Meer informatie kunt u vinden in deze brochure.

Ik hoop dat ik u een beetje op weg heb geholpen. En mocht ik – of een collega – vervallen in jargon? Trek aan ons jasje en vraag gerust om uitleg.

New Call-to-action

Onderwerpen: TOP 3, OCTROOI