Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Patent­nummers: welke informatie geven ze u? | EP&C

2022-07 EP&C Beeld Patentnummers_2_Kolom_356x301

“Hoe houd ik al die nummers uit elkaar?” Dit verzuchtte onlangs één van mijn klanten over het patentnummer. Iedere octrooiaanvraag heeft een patentnummer en dit nummer wijzigt deels ook tijdens de verleningsprocedure. Het lijkt misschien een willekeurige reeks cijfers en letters, maar schijn bedriegt. De patentnummers hebben een betekenis en geven u informatie over de landen waarin het octrooi is aangevraagd en over de status. Handig als u de octrooiportfolio van uw concurrent bekijkt bijvoorbeeld. Tijd om eens dieper in deze patentnummers te duiken.

Drie delen

Als u aan een innovatie werkt, wilt u natuurlijk geen inbreuk op het octrooi van een ander maken. De informatie in de patentnummers helpt daarbij. Maar ook als u wilt weten wat uw concurrentie doet, is het prettig om iets meer te begrijpen van patentnummers.

Een patentnummer bestaat altijd uit drie delen.

  1. Een twee-letterige landcode geeft informatie over het land van herkomst.
  2. Het documentnummer zegt iets over de octrooifamilie.
  3. Typenummer of kindcode geeft informatie over de verleningsstatus.

Bijvoorbeeld: EP1356314A2

Landcode

In het voorbeeld in het kader is EP de landcode. EP staat voor Europa; een Europees octrooidocument dus. Ieder land heeft een eigen code. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er CN, US of WO staat. Dit staat respectievelijk voor een Chinees, Amerikaans of een internationaal octrooi. Dit is interessante informatie, omdat het u meer vertelt over waar de innovatie bescherming geniet als het octrooi verleend is.

Typenummer

Het typenummer, ook wel de kindcode genoemd, vertelt u meer over de fase van de verleningsprocedure. Oftewel: is het octrooi al verleend of niet.

Een A gaat doorgaans over een publicatie van een octrooiaanvraag op dat moment nog niet verleend is. Bij een B is het octrooi inmiddels verleend.

In het voorbeeld in het kader ziet u typenummer A2. De octrooiaanvraag is dus nog niet verleend. Bij internationale en Europese octrooiaanvragen betekent het cijfer 2 dat het een octrooiaanvraag is zonder publicatie van een nieuwheidsrapport. Staat er A1, dan is er wel een nieuwheidsrapport.

Wat te doen bij B-document?

U heeft een nieuw product ontwikkeld en u onderzoekt of het niet al bestaat. U wilt natuurlijk geen inbreuk maken op een octrooi en zo in de problemen komen. Wat als u een patentnummer tegenkomt met een B erin?

Bij een B-document is het octrooi verleend, maar het betekent niet automatisch dat het van kracht is in het land waar u uw product op de markt wilt brengen. En ook als er een B-document is voor het betreffende product en het is gevalideerd in het betreffende land, hoeft dat niet te betekenen dat u de markt niet op kan. Valt uw wel echt binnen de claims met uw product? Is er een workaround mogelijk? Zijn er sterke argumenten tegen de geldigheid? Of wellicht is een licentieovereenkomst mogelijk. Overleg met uw gemachtigde om te zien of hier sprake van is.

Laat u informeren

Zoals u leest vertellen patentnummers u meer dan doet vermoeden. Voor een ongetrainde lezer kan het complex zijn te achterhalen wat er nog meer achter de cijfers schuilt. Bijvoorbeeld de voorwaarden voor het in stand houden van een octrooi. Of documenten met hetzelfde nummer, maar met een verschil in de claims en dus de beschermingsomvang. Onderzoekt u of u risico op inbreuk loopt? Of heeft u zelf te maken met documenten met verschillende nummers? Tob niet te lang en laat u goed informeren door uw octrooigemachtigde.

Ik vertel er u graag meer over. Neem dus gerust contact met me op. Op werkdagen kunt u tussen 14:00 en 17:00 uur ook met mij of een van mijn collega’s chatten. De chat opent zich vanzelf als u naar www.epc.nl gaat. Wij zitten klaar om uw vragen te beantwoorden.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, INBREUK, PATENT, INNOVATIE, NIEUWHEID, INTELLECTUEEL EIGENDOM