Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Top 3 onbekende Intellec­­tueel Eigendoms­­rechten

Intellectueel eigendomsrechten

Intellectueel eigendom is op allerlei manieren te beschermen, afhankelijk van het soort creatie of vinding. Anderen kunnen er dan niet mee aan de haal gaan. We kennen bijvoorbeeld de rechten zoals octrooirecht, merkrecht, auteursrecht. Maar er zijn ook minder bekende. Ik licht deze graag toe in mijn top 3. 

1.   Geurmerk

Geuren kunnen sterk bijdragen aan de beleving van een merk, product of dienst. Bijvoorbeeld door een bepaalde geur in een winkel of gebouw te verspreiden. Zo ligt op Schiphol in een ontspanningsruimte kunstgras dat door de geur van vers gemaaid gras wel heel realistisch overkomt.

Geografisch verbeeld

Beschermen van geurmerken als intellectueel eigendom ligt moeilijk. In Europa geldt de eis dat een merk, om voor registratie in aanmerking te komen, grafisch verbeeld moet worden. Dat is voor een geur lastig, ook al zijn ooit tennisballen met een grasgeurtje geregistreerd. Het Europees Hof van Justitie vindt voor een geurmerk een omschrijving, een scheikundige formule en een depot van een geurmonster allemaal onvoldoende om een geurmerk te registreren.

Strong smell of bitter beer

In Engeland en de Verenigde Staten lijkt de wet wat soepeler als het om geuren gaat. In Engeland zijn eind jaren negentig dartpijltjes met een bierlucht geregistreerd. De indiener vond dat een beschrijving van een geur op papier wel degelijk een grafische weergave is. Het Patent Office was het daarmee eens zodat het bedrijf Unicorn pijltjes met the strong smell of bitter beer op de markt kon brengen.

Ook in de VS zijn verschillende geurmerken succesvol geregistreerd, zoals naaigaren met de geur van pruimenbloesem en aardbeiengeur voor autosmeermiddelen.

2.   Kleurmerk

Een kleur is grafisch vast te leggen via de internationaal erkende kleurcodes PMS en Pantone. Een kleurmerk claimen en monopoliseren zal doorgaans op basis van inburgering geschieden. Dat wil zeggen dat de specifieke kleur intensief, consequent en langdurig moet zijn gebruikt in combinatie met een merknaam.

Merkherkenning

De consument zal dan die kleur als herkenningsteken van het betreffende merk gaan interpreteren. Bijvoorbeeld het geel en groen van BP of het blauw en paars van de Belastingdienst. Ook telefoonmaatschappijen hebben allemaal een eigen kleur in hun huisstijl.

3.   Klankmerk

Voor muziek geldt dat grafische weergave mogelijk is in de vorm van een notenbalk. Dat is handig voor reclame-jingles. Andere geluiden als klankmerk registreren is lastiger. Het Europees Hof vindt bijvoorbeeld ‘het gekraai van een haan’ of de ‘yell van Tarzan’ te onduidelijk als omschrijving voor een klankmerk.

Ook hier is de Verenigde Staten weer coulanter. Daar kon bijvoorbeeld de brul van de MGM-leeuw door de filmmaatschappij worden vastgelegd als klankmerk. Of het unieke geluid van de motoren van Harley Davidson.

OHIM

De registrerende instanties gaan wel met hun tijd mee. Zo accepteert het OHIM, het Europese bureau voor harmonisatie op het gebied van merken en modellen, digitale bestanden zoals filmpjes en mp3’s ter registratie.

Auteursrecht

Overigens valt muziek in ieder geval onder het auteursrecht. Dat recht heb je automatisch als je een lied of muziekstuk uitbrengt, daar is geen registratie voor vereist. 

Zo ziet u maar, er is een veelheid aan Intellectueel Eigendomsrechten. Bekende en minder bekende. 

New Call-to-action

Onderwerpen: TOP 3, OCTROOI, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM