Blog

Oude octrooien uit de Tuinbouw: Wie was de uitvinder van de klimaatkas?

A clear and bold header

Geschreven door Rudi Riemens

9 oktober 2018

    

Eerste druivenkasWat was het leuk om zoveel reacties te ontvangen naar aanleiding van mijn blog dat in juni verscheen. Hierin schreef ik dat de Amerikaanse sinaasappelteler Stanley Stewart de klimaatkas in 1900 had uitgevonden en geoctrooieerd. Ik vroeg mij toen af of geheel uit glas opgebouwde kassen die ook nog eens voorzien waren van slimmigheden voor het regelen van het klimaat wellicht toch al eerder dan 1900 door een Nederlander bedacht konden zijn. 

Ik kreeg veel reacties, onder andere van de heren De Gelder, Vahl, Geelhoed en Barendse, die zelfs de moeite hadden genomen te verwijzen naar bronnen waarin oudere kassen te vinden waren, waarvoor dank! Daaruit leerde ik dat de Westlandse kas geleidelijk aan is ontstaan uit de druivencultuur. Eerst een druivenmuur, toen een druivenmuur met glas aan één zijde, en daarna een kas geheel uit glas. In 1888 verscheen de eerste rondom uit glas opgebouwde druivenkas in Poeldijk.

Eerste druivenkas

Erg leerzaam, maar aan de hand van de reacties realiseerde ik mij ook dat de titel van de vorige blog “Wie bedacht de kas?” te kort schoot. Bijvoorbeeld de in de foto hierboven getoonde oudere druivenkas lijkt namelijk nog niet voorzien van uitrolbare schermen, een kachel en/of een distributiebuis met gaatjes, voor het regelen van:

• De inval van de zon
• De temperatuur
• De luchtvochtigheidfiguur 2

Ik ben nu dus nog steeds benieuwd of er toch niet wellicht een Nederlander is die gezien kan worden als de uitvinder van de klimaatkas danwel van een aantal wezenlijke aspecten daarvan. Of was Stanley Stewart – de geëmigreerde Ier – dan toch écht de eerste die bedacht hoe hij de verschillende factoren als zon, temperatuur en luchtvochtigheid kon beïnvloeden in een kas?

Mag ik daarom nogmaals een beroep doen op jullie historische kennis? Ik kijk uit naar jullie reacties! Ik hoor het graag via rudi.riemens@epc.nl.

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente. Dit is zijn bijdrage van oktober 2018.

Onderwerpen: Octrooi, Tuinbouw, Innovatie

Rudi Riemens

Geschreven door Rudi Riemens

Rudi is een man met net zo veel oog voor detail als voor de grote lijn. “Over een zuiver en helder beschreven octrooi kunnen geen conflicten ontstaan. Als er aan duidelijkheid niets te wensen over is, kan alleen onwetendheid nog voor verwarring zorgen. Daarnaast vereist dit vak een scherp oog voor de essentie oftewel het meest wezenlijke deel van een idee, hoe complex of hoe simpel een idee ook is. Alleen dan kan een idee in zijn volle omvang optimaal worden beschermd. Want jij als gemachtigde moet er met je verhaal mede voor zorgen dat de wereld een zucht van verlichting slaakt dat deze uitvinding eindelijk is gedaan.”