Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Welke rol speelt de vestigingsplaats bij aanvragen octrooi? | EP&C

2023-08 EP&C Blog Vestigingsplaats BE_2_Kolom_356x301Octrooien zijn van vitaal belang voor bedrijven in de cleantech, aangezien innovatie en technologische vooruitgang van essentieel belang zijn voor de groei van deze sector. Bij het aanvragen van een octrooi moet je rekening houden met verschillende factoren. Zo heeft ook de vestigingsplaats van je bedrijf invloed op je aanvraag. In dit artikel bespreekt Jeroen Meesters, octrooigemachtigde bij EP&C, hoe je vestigingsplaats bepalend kan zijn bij het aanvragen van een octrooi. 

De vestigingsplaats: vooral in België bepalend voor het aanvragen van een octrooi

De vraag of de vestigingsplaats van je bedrijf een grote invloed heeft op een mogelijke octrooiaanvraag heeft een duidelijk antwoord: vooral in België. De reden daarvoor hoeven we niet ver te zoeken, vertelt Jeroen Meesters. 

“In principe speelt de vestigingsplaats van een bedrijf geen rol bij het indienen van een octrooiaanvraag. Maar België is als meertalig land een uitzondering op deze regel. De taalwetgeving van ons land stelt dat, om een indieningsdatum te verkrijgen, Vlaamse bedrijven bepaalde gegevens van hun aanvraag in het Nederlands moeten indienen en dat Waalse bedrijven dit in het Frans moeten doen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde ondernemingen kunnen tussen beide talen kiezen, terwijl bedrijven in het Duitstalig gebied Duits moeten gebruiken. 

Verkeerd taalgebruik heeft grote gevolgen. Indien de gevraagde gegevens niet in de correcte taal op je aanvraag vermeld staan, krijg je geen indieningsdatum. Deze verplichting geldt niet voor natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven die een octrooi willen aanvragen in België. Zij kunnen kiezen voor één van de drie landstalen.”

Wat als je internationale ambities hebt? 

Voor Vlaamse bedrijven met internationale ambities kan dit nadelige gevolgen hebben. In tegenstelling tot Nederland kun je in België immers ook geen Engelstalige beschrijving van de octrooiaanvraag indienen zonder vertaling in een van de drie landstalen. Volgens Jeroen betekent dit, dat wanneer je als Vlaamse cleantechinnovator een Belgische octrooiaanvraag in het Nederlands indient, je altijd in een volledige vertaling moet voorzien wanneer je ook buitenlandse markten wilt betreden. 

“Dat is een nadeel want daar zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. In Nederland heb je dat probleem niet, want daar kunnen bedrijven hun aanvraag in het Engels indienen en hoeven zij enkel een Nederlandse vertaling te voorzien van de conclusies. Ook Waalse of Brusselse cleantechbedrijven of ondernemingen uit het Duitstalige deel van het land hebben een voordeel ten aanzien van bedrijven gevestigd in Vlaanderen. Zij kunnen hun Belgische aanvragen in het Frans of Duits ook op Europees niveau gebruiken, omdat naast Engels ook Frans en Duits tot de officiële talen van het European Patent Office (EPO) behoren.”

De oplossing voor bedrijven in cleantech met vestigingsplaats in Vlaanderen

Hoewel de taalvereisten voor octrooiaanvragen in Belgíë nadelig zijn voor Vlaamse ondernemingen in de cleantechsector, heeft EP&C de oplossing klaar, benadrukt Jeroen. 

“Voor Vlaamse cleantechbedrijven die bescherming in België willen, maar ook internationaal willen gaan, dienen we eerst een Engelstalige octrooiaanvraag in in Nederland. Vervolgens zetten we die verder in een internationale of Europese octrooiaanvraag. Als we deze route volgen en met succes een Europees octrooi verkrijgen, dan valt dat Europese octrooi als het ware uiteen in een bundel van nationale octrooien waar België automatisch onder valt. Sinds 1 januari 2017 hoeven Engelstalige Europese octrooien niet meer vertaald te worden in België. Bijgevolg vallen de vertaalvereisten weg. 

Vestigingsplaats en taalvereisten bij een octrooiaanvraag: blik op de toekomst 

Volgens Jeroen kunnen de nadelen van het aanvragen van een octrooi, verbonden aan een vestigingsplaats in Vlaanderen, in de toekomst wellicht verdwijnen. Ook in België groeit het draagvlak voor het indienen van een aanvraag in het Engels, zoals dat in Nederland het geval is. Vooral voor Vlaamse bedrijven met internationale plannen, onder andere in de cleantech, zou dit een enorme stap voorwaarts betekenen.

Indienen in België? Dit zijn de voordelen

Als je toch je octrooiaanvraag in België wilt indienen, dan zijn daar natuurlijk niet alleen nadelen aan verbonden. Integendeel, volgens Jeroen kan dit vanuit budgettaire en fiscale overwegingen juist een goede keuze zijn. 

“Niet alleen de kosten voor het indienen van je octrooiaanvraag ligt wat lager dan bij in Nederland, ook fiscaal zijn er aanzienlijke voordelen aan verbonden. Door een directe Belgische aanvraag in te dienen, kun je sneller van een fiscale stimulans voor je uitvinding profiteren. Zo kun je van de zogenaamde innovatieaftrek genieten. Die zorgt voor een verlaging van 85% op de vennootschapsbelasting op winsten uit je eigen innovaties. Dit maakt België een interessant land voor innovatieve bedrijven in de cleantech die hun intellectuele eigendomsrechten willen beschermen.

 

Onderwerpen: OCTROOI, UITVINDING, PATENT