Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Patent verlopen na 20 jaar? Niet altijd! | Octrooibureau EP&C

Patent verlopen na 20 jaar? Niet altijd! Hoe lang is een patent geldig?

Hoe lang is een patent geldig?

Een octrooi of patent is in principe maximaal 20 jaar geldig. Maar het kan ook 21 jaar of langer zijn. Hoe dat zit? We hebben het hier over de welbekende uitzonderingen op de regel! Ook in het octrooivak komt die om de hoek kijken.

Over de meeste uitzonderingen hoeft u zich gelukkig niet druk te maken. Dat doen wij voor u. Maar in het geval van de duur van een patent is het handig als u hier kien op bent. Zeker als u zelf met behulp van een octrooidatabase wilt beoordelen of een octrooi verlopen is. We kennen voorbeelden uit de praktijk waar dit pijnlijk mis is gegaan.

Leestip: E-book Alles over het aanvragen van een patent (7-stappenplan & kosten)

Dus patent verlopen na 20 jaar? Dit zijn 3 uitzonderingen op de regel.

1. Het prioriteitsjaar

Als u een octrooi aanvraagt, dan is de datum van indiening de prioriteitsdatum. De 12 maanden die hierop volgen, noemen wij het prioriteitsjaar.

Door effectief gebruik te maken van dit prioriteitsjaar kunt u de dag van afloop van uw octrooi een jaar uitstellen. Zo loopt uw octrooi (gerekend vanaf de eerste indieningsdatum) na 21 jaar af in plaats van na 20 jaar. Een slimmigheidje waar een octrooigemachtigde u graag bij helpt.

2. Niet elk land hetzelfde

In de meeste landen wordt de standaard looptijd van 20 jaar na indiening aangehouden. Maar er zijn uitzonderingen.

Bijvoorbeeld Brazilië. Daar is elk patent nog 10 jaar geldig ná de verlening. Met de wetenschap dat een verlening zomaar 12 jaar of zelfs nog langer kan duren, kunt u zich flink vergissen als u 20 jaar na de indieningsdatum als maximale geldigheid aanhoudt.

Amerika kende tot 8 juni 1995 een vergelijkbare regeling, waarbij octrooien tot maximaal 17 jaar na verlening van kracht zijn. Amerikaanse octrooien ingediend vóór 8 juni 1995 kunnen dus nog steeds van kracht zijn.

Daarnaast kan in enkele landen, waaronder opnieuw Amerika maar ook Zuid-Korea, een langere bescherming worden verkregen wanneer de verleningsfase van de aanvraag lang geduurd heeft. Ook deze regels verschillen van land tot land.

3. Uitzondering geneesmiddelen

Voor de bescherming van medicijnen kan een langere beschermingsduur toegekend worden. Het Aanvullend Beschermings Certificaat (ABC) wordt hiervoor ingezet. De duur van een octrooi wordt hiermee met maximaal 5 jaar verlengd.

Voordat een medicijn op de markt komt, gaan er jaren voorbij waarin de veiligheid van het middel getoetst wordt. Alleen als het medicijn veilig en effectief is, geeft de European Medicines Agency een marktvergunning af voor het werkzame bestanddeel.

Om deze periode van toetsing te compenseren kan de beschermingsduur van het octrooi met een ABC met 5 jaar verlengd worden. Zo heeft de octrooihouder extra tijd om zijn investering terug te verdienen.

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT