Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Zon rijst sneller in Japan voor innovators | Octrooibureau EP&C

Zon_rijst_sneller_in_Japan_voor_innovators.jpg

Langzaam, stroperig en uiteindelijk nul op het rekest. Dat was tot voor kort de praktijk als het gaat om het verkrijgen van octrooi in Japan. Daar komt nu in hoog tempo verandering in. De zon rijst in Japan nu sneller voor exporterende ondernemers.

Lange tijd was het land van de rijzende zon ook het land van toenemende frustratie voor westerse bedrijven die daar octrooi op een uitvinding wilden aanvragen. “Japan is altijd een moeilijk land geweest als het gaat om buitenlandse octrooiaanvragen. Niet alleen door de hoge vertaalkosten, maar vooral omdat het ontzettend lang duurde voordat je aanvraag werd beoordeeld. Bovendien hanteert Japan een hoge inventiviteitsstandaard waardoor de examiners altijd hoge eisen stelden. Dat betekent dat ze een uitvinding al snel als niet inventief beoordeelden”, zegt Nederlands en Europees octrooigemachtigde Robbert-Jan de Lang van EP&C.

Veel sneller

Die situatie verandert nu in hoog tempo, aldus De Lang. “Dat heeft twee oorzaken. In de eerste plaats zijn er in korte tijd veel nieuwe examiners benoemd. Die capaciteitsuitbreiding zorgt ervoor dat de grote achterstanden in het beoordelen van aanvragen nu snel worden ingelopen. De van oudsher ingebouwde vertraging is daarmee weg. Nu kunnen procedures sneller worden gevoerd. Goed nieuws voor ondernemers dus.”

Argumenten

De tweede reden die bijdraagt aan professionalisering is volgens De Lang een inhoudelijke. “De Japanse Hoge Raad heeft de oude garde, die uitvindingen eigenlijk al op voorhand als niet inventief beoordeelt, nu een tik op de vingers gegeven. Examiners worden daardoor nu opgeleid in het reëler beoordelen van een vinding. Meer op basis van argumenten en dus in lijn met de manier waarop dat in de westerse wereld gebeurt.”

Toegankelijker

De effecten van beide maatregelen worden nu goed zichtbaar. “De lange doorlooptijd is nu verkort naar circa drie jaar. Dat komt overeen met wat in Europa gebruikelijk is. Ook is het aantal verleende octrooien sterk toegenomen, met zo’n 70%. Dat is een verleningspercentage dat hoger is dan in bijvoorbeeld Europa. Daarmee is Japan ineens een stuk toegankelijker voor bedrijven.”

Praktisch oogpunt

De Lang merkt de gevolgen daarvan in de dagelijkse praktijk. “Tot voor kort raadden we het opdrachtgevers uit praktisch oogpunt soms af om Japan op te nemen in de internationale octrooiportefeuille als er geen directe aanleiding was. Want vaak was het, door de lange en moeizame verleningsprocedure, niet interessant genoeg. . Markten en technologieën veranderen immers in de tussentijd. Met deze nieuwe ontwikkeling wordt het voor veel bedrijven interessanter om een octrooi in Japan te overwegen.”

Kleinere bedrijven

EP&C onderhoudt een netwerk van professionele agenten in Japan, op basis van persoonlijke contacten. “Ook voor kleinere bedrijven ligt een Japans octrooi nu binnen handbereik. We zien met name in de sectoren elektronica en biotechnologie een toenemende belangstelling.

Meer weten over innovaties in Japan? Wissel dan van gedachten met de in Japan gespecialiseerde octrooigemachtigden Hans Mertens of Robbert-Jan de Lang.

Onderwerpen: OCTROOI, INNOVATIE