Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Octrooi? Staar je niet blind | Octrooibureau EP&C

Octrooi? Staar je niet blind

Het waren de beginjaren van mijn carrière als octrooigemachtigde. Ik was 32, net gepromoveerd als chemicus, maar de jongste van het kantoor. Natuurlijk kreeg ik het dossier met de melkbussen.

Geweldige uitvinding

Een boerenzoon had een middel ontwikkeld dat de melkbussen op de boerderij van zijn ouders kon schoonmaken. Het was een milieuvriendelijk goedje dat je zo de sloot in kon gooien, zonder dat er een watervlo aan zou sterven. Een geweldig middel dat de hele wereld moest gebruiken. Vond hij. 

Een kostbaar octrooi

Het enige probleem: hij moest en zou er een octrooi op hebben. Een uitvinding was het wel, dus een octrooiaanvraag was wel op zijn plaats. In de loop van de tijd breidde hij dit octrooi uit naar onder andere Europa, de US en Japan en begon het toch wel een kostbare zaak te worden.

Paradox

Dat octrooi gaf hem het monopolie op dit middel, maar de boerenzoon had totaal geen plan met het product. Iedereen moest het gaan gebruiken vond hij, maar hij bracht het niet aan de man. En door de bescherming van het octrooi kon niemand anders dat verder doen. Hij had genoeg geld voor de rechten, maar geen plan voor zijn zaak. Een paradox waar elke nieuwe medewerker op ons kantoor mee werd opgezadeld.
Het was een sympathieke man met een sympathiek idee.

Financieel uitgekleed

Wegsturen zou betekenen dat een ander kantoor hem financieel zou kunnen uitkleden. Uit respect voor hem en zijn idealen werkte ons kantoor tegen bodemprijs voor hem. Dus de goedkoopste gemachtigde tegen een nul € uurtarief, onder de vergoelijking: ‘beschouw het maar als een leerdossier’. Bij elk contact dat ik met hem had, moest ik bovendien benadrukken dat hij de verkeerde keuze had gemaakt. Na elk contact hield hij zijn poot stijf.

Mascotte

Het was een soort mascotte, maar niet om zijn zakelijk instinct. De boerenjongen stond voor hoe je het spel niet moet spelen. Hoe mooi het ook kan voelen om je eigen octrooi te hebben, het is niet altijd de heilige graal die het lijkt. Had deze man zijn plan zakelijk uitgerold, dan had hij ermee kunnen verdienen. Had hij het plan openbaar gemaakt, dan was zijn droom van een schonere melkindustrie misschien uitgekomen. Nu hield hij jarenlang vol tot zijn mede-erfgenamen uiteindelijk vonden dat het familiekapitaal voor andere dingen bedoeld was. 

Staar je niet blind

Nieuwe jongelingen op het kantoor zitten niet meer met deze zaak opgescheept. Toch blijft het een belangrijke les. Voor octrooigemachtigden, uitvinders en technici. Bekijk samen waar de beste mogelijkheden liggen voor je product en staar je niet blind op het idee van een octrooi. Voor je het weet hou je een prachtig ideaal in een verstikkende omhelzing.

 New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN, INNOVATIE