Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | INNOVATIES BOVEN AAN DE WATERSTOF­LADDER LEVEREN MEER OP | EP&C

waterstofladderDe waterstofladder van de Nederlandse milieuorganisatie Natuur & Milieu biedt een uitleg over welke waterstoftoepassingen het meest geschikt zijn en of er al duurzame alternatieven voor die toepassingen bestaan. Opvallend is dat er boven aan de ladder, dus daar waar de meeste milieuwinst valt te behalen, het minste wordt geïnnoveerd. Tijd voor een verschuiving in het denken én vooral in het innoveren.

Toepassingen voor waterstof zijn momenteel voornamelijk oplossingen die interessant zijn voor consumenten. Denk aan auto’s die rijden op waterstof. Of iets groter: vrachtwagens op waterstof. Deze voorbeelden spreken aan, iedereen begrijpt waar het over gaat. De productie van staal of kunstmest spreekt minder tot de verbeelding. Toch staan deze hoog op de waterstofladder. De impact van een toepassing met waterstof is groot en alternatieven bestaan zo goed als niet. Het tegenovergestelde geldt voor veel consumentenproducten. Zo is de elektrische auto in veel gevallen een geschikt alternatief voor de waterstofauto.

Alternatieven

Voor de staal- en kunstmestproductie worden vooral fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen gebruikt. Ook al zoeken sommige Nederlandse bedrijven naar waterstofoplossingen, een concrete doorbraak is er nog niet. En dat is opvallend, want er is geen alternatief op de markt. Terwijl dat voor de waterstoftoepassingen die meer voorkomen, zoals auto’s, wel zo is. Denk aan batterijen en brandstofcellen.

Ondernemers: sla uw slag

Een markt waarin nog weinig concurrentie is, maar die wel zekerheid tot succes biedt. Wat wilt u als ondernemer nog meer? Als u de eerste bent met een innovatie en die beschermt met een goed octrooi, dan heeft u goud in handen.

Er zijn in Nederland al enkele partijen goed bezig. Zo wordt voor de kunstmestfabriek in Zeeland gewerkt aan een electrolyser die de vereiste waterstof kan leveren, waardoor er geen aardgas meer nodig is. Maar Nederland heeft een grote kunstmest- en staalproductie. Dus is er nog ruimte voor meer ontwikkeling. Bij een analyse van het octrooilandschap zien we dat in de sector van de kunstmest nog weinig wordt geoctrooieerd. De octrooien die al wel bestaan, zijn in handen van een paar grote partijen. Deze bedrijven zetten hun octrooien voort in vele landen. Dat kan alleen als de innovatie interessant en rendabel genoeg is.

De vraag is niet óf er een verschuiving gaat komen naar toepassingen met waterstof in de staal- en kunstmestproductie. De vraag is: bent u er als ondernemer wel of niet bij? De tijd is nu rijp want de markt beweegt die kant op. Staar u dus niet blind op consumentenproducten, met het risico dat een alternatief voor waterstof het wint, maar kijk met een bredere blik naar de mogelijkheden van waterstof

Publiek belang

Het is niet alleen voor ondernemers interessant om zich meer te richten op veelbelovende innovaties boven aan de waterstofladder. Ook het brede publiek heeft er belang bij. De doelstellingen van het klimaatplan voor de vermindering van CO₂-uitstoot zijn overduidelijk. De overheid zou er dan ook goed aandoen om niet volledig te gaan voor toepassingen waar het wel goed komt en waar alternatieven beschikbaar zijn. Boven aan de ladder zijn die er niet, maar is er wel veel uitstoot. Het is dus belangrijk om ook als overheid de technologie te stimuleren die een grote impact heeft op de vermindering van uitstoot. Een paar grote fabrieken aanpassen is wellicht overzichtelijker dan alle auto’s in Nederland vervangen, inclusief de infrastructuur die nodig is voor het tanken en laden. Maar de milieuwinst zou weleens hoger kunnen zijn.

Hoe past octrooieren bij deze ontwikkeling?

Door te innoveren in een markt die veel mogelijkheden biedt, maar waar nog weinig gebeurt, is de kans groot dat u de eerste bent met een bepaalde innovatie. Dat alleen is echter niet voldoende. Een octrooi beschermt uw innovatie tegen kopiëren en geeft u de touwtjes in handen. U bepaalt wie de toepassing mag gebruiken en u plukt de financiële vruchten. Zeker wanneer u als kleinere organisatie actief wilt worden in een markt waar al grotere partijen aanwezig zijn, heeft verdediging via een octrooi wel zin.

Er zijn talloze voorbeelden van kleine spelers die grote concurrenten op de knieën krijgen met sterke octrooiposities. Voor de productie van staal of kunstmest met behulp van waterstof kan een kleine speler bijvoorbeeld een positie innemen als onmisbare toeleverancier van bepaalde innovatieve componenten, wanneer deze componenten goed beschermd zijn met een octrooi. De grote partijen die de productielocaties beheren, kunnen dan niet om de kleine toeleverancier heen.

Overweegt u een innovatie in toepassingen met waterstof en wilt u meer weten over de rol van octrooieren? De octrooigemachtigden van EP&C vertellen u welke stappen verstandig zijn. Zij hebben namelijk veel ervaring, ook binnen de staalproductie.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, waterstof